Horkovodní kotel Unimat UT-M
Horkovodní kotel Unimat UT-M
Horkovodní kotel Unimat UT-M
Horkovodní a teplovodní kotle

Horkovodní kotel Unimat UT-M

Vysoce účinný kotel UT-M je třítahový kotel o výkonech 750 až 19 200 kW při tlaku až 16 bar. Různé stupně výkonu a rozsahy teplot až do 190 °C umožňují flexibilní použití pro výrobu tepla pro technologii a vytápění.

Výhody na první pohled
  • Efektivní výroba tepla pro vytápění a technologii, díky níž máte nižší provozní náklady a emise
  • Kompaktní konstrukce pro jednodušší instalaci a rychlé starty
  • Flexibilní možnosti použití v komerčních a průmyslových objektech a teplárnách s teplotami až 190 °C
  • Specifická řešení řízení podle požadavků projektu a volitelné monitorování v reálném čase
  • Kompletní systém od jednoho dodavatele podle individuálních požadavků zákazníka s možností uhlíkově neutrálního provozu s nízkými emisemi
  • Osvědčená konstrukce se snadnou údržbou pro dlouhou životnost a spolehlivost
Popis

Konstrukce kotle UT-M je navržená s mimořádně vysokou účinností pro energeticky optimalizovaný provoz. Díky efektivnímu zpětnému získávání tepla ze spalin trvale snížíte uhlíkovou stopu a uspoříte náklady na palivo až o 15 %. V kombinaci s kondenzačním výměníkem tepla dosahuje kotel Bosch až 105% účinnosti.

Zdroj tepla od firmy Bosch má i přes vysoký výkon prostorově úspornou konstrukci a je vhodný také pro stávající kotelny. Kompaktní konstrukce je výhodná mimo jiné pro rychlé starty a vysoce dynamické zatížení. Menší vnější plocha a účinná izolace zároveň zabezpečují vysoké využití tepla.

Kotel UT-M poskytuje výstupní teploty až 190 °C pro použití k výrobě tepla pro technologii a vytápění s vysokou flexibilitou. Při zapojení do kaskády lze dosáhnout výkonu většího než 19 MW s automatickým řízením pomocí chytrého kaskádového spínání. Nízká přípustná teplota ve zpátečce minimálně 50 °C a rozdíl teplot až 50 K přispívají k vysoké efektivitě.

S kompaktním řízením CWC nebo řízením kotle BCO pro komplexnější úkoly nabízíme individuální koncept řízení pro váš kotel UT-M. Jednoduše lze provést integraci do nadřazeného řídícího systému. Navíc umožňuje v případě potřeby na rychlou reakci využití chráněného vzdáleného přístupu MEC Remote Bosch.

Kotel UT-M dodáme podle specifických požadavků vašeho projektu – jako jednotku s osazenou výstrojí, hořákem, komponenty a dále se systémem hlídání minimální teploty zpátečky. Systém je efektivně optimalizovaný pro spalování s minimálními emisemi a alternativně jej lze navrhnout pro spalování uhlíkově neutrálních paliv jako jsou vodík, bioolej nebo bioplyn.

Použitý třítahový princip se vyznačuje vysokou bezpečností provozu a dlouhou životností. Díky symetrickému uspořádání teplosměnných ploch je kotel Bosch vhodný pro provoz při velkém zatížení. Plně výklopné přední vrata a snadný přístup zjednodušují údržbu a servis a zkracují tak dobu, kdy je kotel mimo provoz.

Technické údaje
Model
Teplonosná látka
Druh konstrukce
Výkon
Bezpečnostní přetlak
Max. teplota
Palivo
Katalogové listy
UT-M
UT-M
Vysokotlaká horká voda
Třítahový plamencový žárotrubný kotel
750 až 19.200 kW
až 16 bar
až 190 °C
Plyn, olej, bioplyn, bioolej, vodík
Stáhnout nyní