Komponenty pro parní kotle a pro úpravu vody

Komponenty pro parní kotle a pro úpravu vody

Moduly připravené k montáži za účelem přizpůsobení kotlů podle vašich požadavků.

Naše moduly pro parní kotle umožňují vybavení vašeho zařízení podle vašich požadavků. Zajišťují maximální provozní bezpečnost, dlouhou životnost a vysokou účinnost při specifických provozních podmínkách.

Spalinový výměník tepla pro parní kotle
Komponenty pro parní kotle

Spalinový výměník tepla pro parní kotle

 • Efektivní zpětné získávání spalinového tepla a snížení tepelných ztrát spalinami
 • Maximální zvýšení účinnosti s využitím kondenzace
 • Úspora paliva až 7 %, s dodatečně připojeným kondenzačním výměníkem tepla až 14 %
Chladicí modul napájecí vody FWM
Komponenty

Chladicí modul napájecí vody FWM

 • Díky většímu využití tepla ze spalin je úspora nákladů na palivo až 1,8 %
 • Jednoduché dovybavení starších zařízení díky malým nárokům na prostor a jednoduchému propojení potrubím
 • Optimalizovaná regulace pro bezpečný provoz kotle a komponent
Kondenzátní modul CSM
Komponenty

Kondenzátní modul CSM

 • Bezpečné využití kondenzátu v parních kotlech
 • Snížení spotřeby energie a vody díky snížení množství přídavné vody
 • Minimalizace expanzních ztrát páry, množství odluhu a odkalu, menší spotřeba chemikálií
Modul tepelné úpravny vody WSM-V, WSM-T
Komponenty

Modul tepelné úpravny vody WSM-V, WSM-T

 • Úprava vody pro parní kotle
 • Zabránění korozi v kotli
 • Maximální odplyňovací účinek a nižší spotřeba chemikálií s plným odplyněním WSM-V
Modul úpravy vody WTM
Komponenty

Modul úpravy vody WTM

 • Plně automatickým změkčováním surové vody se předchází vzniku vápenných usazenin
 • Stále měkká napájecí voda zabraňuje zavápnění teplosměnných ploch kotle
 • Zabezpečuje účinný přenos tepla, vysokou hospodárnost a dlouhou životnost kotle
Napájecí modul PM
Komponenty

Napájecí modul PM

 • Pro čerpání napájecí vody / kondenzátu
 • Snížení příkonu a zvýšení komfortu provozu
 • Varianta s řízenými otáčkami pro zvýšení účinnosti spalinového výměníku tepla
Analyzátor vody WA
Komponenty

Analyzátor vody WA

 • Pro plně automatické měření a monitorování kvality kotlové vody
 • Zvýšení bezpečnosti provozu díky nepřetržitému monitorování hodnot vody
 • Automatizované monitorování pomocí neustálého měření hodnoty pH, obsahu kyslíku a vodivosti
Regulační modul napájení RM
Komponenty

Regulační modul napájení RM

 • Pro nepřetržitou regulaci napájecí vody
 • Zvýšení účinnosti spalinových výměníků tepla
 • Omezení spínání čerpadla
Modul expandéru a chladiče odpadní vody BEM
Komponenty

Modul expandéru a chladiče odpadní vody BEM

 • Pro chlazení odpadní vody na přípustnou teplotu
 • Rychlá a jednoduchá montáž, s malým počtem přípojek okamžitě připravený k provozu
 • Přesné dodržování úředních nařízení díky automatickému provozu
Modul expandéru s regenerací tepla EHM
Komponenty

Modul expandéru s regenerací tepla EHM

 • Pro zpětné získávání tepla z odluhu/kondenzátu
 • Zvýšení účinnosti zařízení až o 2 %
 • Snížení nákladů na palivo, chladicí vodu a stočné
Modul EHB pro expanzi odpadních vod a zpětné získávání tepla
Komponenty

Modul EHB pro expanzi odpadních vod a zpětné získávání tepla

 • Pro chlazení odpadní vody a zpětné získávání tepla z odluhu/kondenzátu
 • Zvýšení účinnosti zařízení až o 2 %
 • Snížené náklady na palivo, chladicí vodu a stočné
Chladič brýdových par VC
Komponenty

Chladič brýdových par VC

 • Pro zpětné využití tepla brýdových par z modulu termické úpravy vody
 • Zpětné využití tepla a tedy zvýšení účinnosti
 • Využitelná energie pro ohřev přídavné vody nebo pro ohřev samostatného vodního okruhu
Systém předehřevu vzduchu APH
Komponenty

Systém předehřevu vzduchu APH

 • Pro vyšší účinnost systému a snížení spotřeby paliva až o 2 %
 • Předehřev spalovacího vzduchu odebírá malou část tepelného výkonu hořáku
 • Nízké investice ve srovnání s konvenčními řešeními, krátká doba návratnosti
Modul regulace plynu GRM
Komponenty

Modul regulace plynu GRM

 • Pro spolehlivé zásobování plynem
 • Smontovaný hotový výrobek připravený k rychlé montáži
 • Přesné dodržování úředních nařízení
Modul olejového napájení OSM
Komponenty

Modul olejového napájení OSM

 • Pro čerpání správného množství oleje u cirkulačního potrubí
 • Lze použít pro všechny kotlové systémy Bosch se spalováním plynu a cirkulačním potrubím
 • Smontovaný hotový výrobek připravený k rychlé montáži
Modul cirkulace oleje OCM
Komponenty

Modul cirkulace oleje OCM

 • Pro spolehlivé zásobování olejem
 • Smontovaný hotový výrobek připravený k rychlé montáži
 • Spolehlivé snímání průtoku oleje
Regulační modul tlaku oleje ORM
Komponenty

Regulační modul tlaku oleje ORM

 • Pro udržování konstantního tlaku
 • Smontovaný hotový výrobek připravený k rychlé montáži
 • Zvýšení provozní bezpečnosti
Modul předehřevu oleje OPM
Komponenty

Modul předehřevu oleje OPM

 • Pro předehřev viskózního paliva
 • Lze použít pro všechny kotlové systémy Bosch se spalováním plynu a cirkulačním potrubím
 • Zvýšení provozní bezpečnosti
Rozdělovač páry SD
Komponenty

Rozdělovač páry SD

 • Pro rozdělování proudu páry pro jednotlivé spotřebiče
 • Snížení ztrát v síti díky centrálnímu rozdělování u zařízení s komplexními strukturami spotřebičů
 • Úspory díky centrální obsluze a údržbě
Modul akumulátoru páry SAM
Komponenty

Modul akumulátoru páry SAM

 • Pro pokrytí krátkodobého špičkového zatížení
 • Vyrovnání krátkodobých výkonových špiček
 • Redukce předvstřiku vody do páry a jeho negativních důsledků