Rozdělovač páry SD
Komponenty

Rozdělovač páry SD

Modul zabezpečuje rozdělování proudu vyrobené páry pro jednotlivé spotřebiče.

Výhody na první pohled
  • Pro rozdělování proudu páry pro jednotlivé spotřebiče
  • Snížení ztrát v síti díky centrálnímu rozdělování u zařízení s komplexními strukturami spotřebičů
  • Úspory díky centrální obsluze a údržbě
Popis

V rozdělovači se proud vyrobené páry rozděluje pro jednotlivé spotřebiče, odlučuje se a odvodňuje zbytková vlhkost.

Sběrné potrubí s počtem výstupních hrdel podle příslušné zakázky se dodává jako jednotka modulu smontovaná s přírubovými přípojkami a všemi potřebnými armaturami.

Rozdělovače se dodávají podle rozsahu dodávky s ukazatelem tlaku, uzavíracími a zpětnými armaturami, odvaděčem kondenzátu a tepelně izolované.