Systémy pro spalinové teplo

S našimi systémy pro spalinové teplo můžete účinně využívat odpadní teplo z průmyslových procesů nebo horkých spalin.

Stoupající ceny energií a zákonná ustanovení ke snižování emisí oxidu uhličitého vyžadují především u zařízení s vysokou spotřebou energie hospodárné řešení. Jednou z možností je získávání energie z odpadního tepla. Naše inovativní systémy pro spalinové teplo využívají stávající zdroje odpadního tepla k efektivní výrobě tepla pro vytápění a technologii. Výsledek: vysoká hospodárnost, nízké emise, snížení nákladů a úspora zdrojů.

Kotel na odpadní teplo s vlastním spalováním

Systémy pro spalinové teplo

Kotel na odpadní teplo s vlastním spalováním

  • Zdroj tepla s konvenčním spalováním, navíc s integrovaným svazkem žárových trubek pro využití odpadního tepla
  • Ekologická výroba tepla pro vytápění nebo pro technologii díky využití zdrojů odpadního tepla
  • Vysoká spolehlivost zásobování teplem díky vlastnímu spalování
Kotle na odpadní teplo

Kotle na odpadní teplo

  • Konstrukční řady kotlů UL-S a UT-H lze používat také čistě jako kotle na odpadní teplo
  • Ideální v kombinaci s kogeneračními jednotkami nebo plynovými turbínami
  • Ekologická výroba páry a horké vody z odpadního tepla
  • Vysoká účinnost díky svazku trubek s vysoce účinným přenosem tepla a tepelné izolaci
  • Výhodné pořízení a provoz bez nutnosti hořáku