Systémy pro spalinové teplo

Systémy pro spalinové teplo

S našimi systémy pro spalinové teplo můžete účinně využívat odpadní teplo z průmyslových procesů nebo horkých spalin.

Stoupající ceny energií a zákonná ustanovení ke snižování emisí oxidu uhličitého vyžadují především u zařízení s vysokou spotřebou energie hospodárné řešení. Jednou z možností je získávání energie z odpadního tepla. Naše inovativní systémy pro spalinové teplo využívají stávající zdroje odpadního tepla k efektivní výrobě tepla pro vytápění a technologii. Výsledek: vysoká hospodárnost, nízké emise, snížení nákladů a úspora zdrojů.

Kotel na odpadní teplo s vlastním spalováním
Systémy pro spalinové teplo

Kotel na odpadní teplo s vlastním spalováním

 • Zdroj tepla s konvenčním spalováním, navíc s integrovaným svazkem žárových trubek pro využití odpadního tepla
 • Ekologická výroba tepla pro vytápění nebo pro technologii díky využití zdrojů odpadního tepla
 • Vysoká spolehlivost zásobování teplem díky vlastnímu spalování
Parní kotel na využití odpadního tepla spalin Universal HRSB
Systémy pro spalinové teplo

Parní kotel na využití odpadního tepla spalin Universal HRSB

 • Ekologická výroba páry z odpadního tepla
 • Perfektní doplnění pro energetické koncepce s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla
 • Vysoká účinnost díky svazku trubek s vysoce účinným přenosem tepla a tepelné izolaci
Kotle na odpadní teplo
Kotle na odpadní teplo
 • Konstrukční řady kotlů UL-S a UT-H lze používat také čistě jako kotle na odpadní teplo
 • Ideální v kombinaci s kogeneračními jednotkami nebo plynovými turbínami
 • Ekologická výroba páry a horké vody z odpadního tepla
 • Vysoká účinnost díky svazku trubek s vysoce účinným přenosem tepla a tepelné izolaci
 • Výhodné pořízení a provoz bez nutnosti hořáku