Teplovodní kotel Unimat UT-L
Teplovodní kotel Unimat UT-L
Teplovodní kotel Unimat UT-L
Teplovodní kotel

Teplovodní kotel Unimat UT-L

Kotel UT-L je mimořádně spolehlivý a účinný zdroj tepla s výkonem 650 až 25 000 kW při tlaku až 16 bar. Provedení kotle splňuje požadavky na vyhrazená plynová zařízení. Teplovodní kotel je výkonný a zároveň mimořádně kompaktní.

Výhody na první pohled
  • Vysoce efektivně vyráběné teplo pro vytápění od 650 do 25 000 kW s velmi vysokou účinností až 105 %
  • Kompaktní konstrukce pro jednoduchou instalaci a efektivní využití tepla
  • Umožňuje flexibilní použití a nízké teploty ve zpátečce 50 °C
  • Individuální koncept řízení a volitelné monitorování v reálném čase
  • Zásobování teplem perspektivní do budoucna a volba pro uhlíkově neutrální provoz
  • Osvědčený systém Bosch s dlouhou životností od jednoho dodavatele
Popis

S kotlem Bosch UT-L budete teplo vyrábět maximálně efektivně a dosáhnete optimalizovaných nákladů na energii, zejména při použití ve variantě kondenzačního kotle s vysokou účinností až 105 %. Díky účinnému zpětnému získávání tepla ze spalin lze v závislosti na volitelném spalinovém výměníku tepla uspořit až 15 % paliva a současně snížit emise.

Prostorově úsporná konstrukce umožňuje jednoduché umístění a instalaci, především ve stávajících kotelnách. Díky kompaktní konstrukci s optimalizovaným vodním objemem a tepelně izolační koncepci Bosch dokáže kotel UT-L skvěle reagovat na dynamické zatížení. Ve srovnání s jinými kotli, které jsou běžně dostupné na trhu, se výrazně zvyšuje objem využitelného tepla.

Kotel UT-L je maximálně spolehlivý teplovodní kotel a je ideálně vhodný pro velké budovy nebo dálkové teplovodní sítě. Tento teplovodní kotel je univerzálně použitelný díky nízké teplotě ve zpátečce minimálně 50 °C a velkým možným rozdílům teplot až 50 K. V případě potřeby větších výkonů můžete kotel UT-L používat pro zapojení do chytře regulované kaskády.

V závislosti na požadavcích dodáváme kotel UT-L s kompaktním řízením nainstalovaným na kotli nebo s individuálně nakonfigurovaným řízením. Kotel lze snadno integrovat do všech běžných systémů řídicí techniky. Volitelný vzdálený přístup s hlášením alarmů zvyšuje disponibilitu a optimalizuje reakční časy.

Kotel UT-L umožňuje flexibilní použití s různými palivy nebo použití vícepalivových hořáků. Kotel a hořák jsou navzájem efektivně optimalizované a emise NOx jsou výrazně nižší, než požadují příslušné předpisy. Alternativně je možné provedení pro uhlíkově neutrální paliva, jako je vodík nebo bioplyn, a dále přestavba stávajících zařízení.

Kotel UT-L obdržíte jako kompletní systém s optimalizovanými komponenty a nakonfigurovaným řízením – pro jednodušší projektování, rychlejší instalaci a mimořádně spolehlivý provoz. Třítahová konstrukce tohoto teplovodního kotle se už tisíckrát osvědčila v praxi a díky dobré přístupnosti se vyznačuje jednoduchou údržbou.

Technické údaje
Model
Teplonosná látka
Druh konstrukce
Výkon
Bezpečnostní přetlak
Max. teplota
Palivo
Katalogové listy
UT-L
UT-L
Nízkotlaká horká voda
Třítahový plamencový žárotrubný kotel
650 až 25.000 kW
až 16 bar
až 110 °C
Plyn, olej, bioplyn, bioolej, vodík
Stáhnout nyní