Multifunkční budova v centru Děčína

Stavba nové multifunkční budovy Armex Live Centrum byla dokončena v roce 2020. Do kotelny byla instalována kaskáda 2 plynových kondenzačních kotlů Junkers CerapurMaxx o celkovém výkonu 199 kW.

Kaskáda 2 plynových kotlů Junkers CerapurMaxx ZBR 100-3
Zařízení:

  • kaskáda 2 plynových kotlů Junkers CerapurMaxx ZBR 100-3
  • ekvitermní regulace CW400
  • externí spínací modul pro jeden okruh
  • neutralizační nádrž včetně náplně granulátu

Součástí komplexu jsou nejen byty, ale také komerční, gastronomické a relaxační prostory a tím vznikl požadavek na dodávku poměrně velkého množství teplé vody. Kaskáda kotlů je proto doplněna o 2 velkoobjemové zásobníky se souběžnou a přednostní přípravou teplé vody.

Vzhledem k prostorovým dispozicím nebyly kotle instalovány na námi standardně dodávané stojany, ale byly zavěšeny přímo na stěnu s originálními čerpadlovými skupinami s armaturami a elektronicky řízenými úspornými čerpadly. Energetický stupeň využití je u kondenzačních kotlů CerapurMaxx zcela výjimečný. S normovaným stupněm využití až 110 % přemění téměř všechnu energii obsaženou v plynu na teplo. Hořák s keramickými destičkami přitom spaluje plyn mimořádně tiše.

Díky dodatečné izolaci opláštění kotle nepronikají za provozu ven prakticky žádné zvuky. Minimální potřeba údržbové a čistící práce je dána kvalitou spalování a výměníkem z Al/Si technologie. Magnetické odlučovače zbavují otopnou vodu všech možných nečistot (včetně kovových) a chrání tak oběhová elektronicky řízená čerpadla jak v kotlovém tak i spotřebitelských okruzích.

Vzhledem k různosodosti plánovaného využití, byla soustava rozdělená do několika na sobě nezávislých otopných směšovaných okruhů, které jsou řízeny dle potřeby jednotlivých prostor.

Při instalaci byl použit i neutralizační box, neboť při součtovém výkonu obou kotlů může při jmenovitém zatížení vznikat za hodinu provozu až přes 20 litrů kondenzátu a zde je již nezbytné přidat neutralizaci a lehce upravit příslušné ph, aby neutralizovaný kondenzát mohl odtékat do odpadního potrubí splaškové kanalizace a neničil biokulturu v odpodních vodách. Demineralizační sady a automatické dopouštění přispívají k bezporuchovému a automatickému provozu celého kompletu kotelny.

Multifunkční budova v centru Děčína
Junkers CerapurMaxx ZBR 100-3
Externí spínací modul pro jeden okruh