Ekodesign: Co byste měli Vy a Vaši zákazníci vědět

To, co je již léta standardem pro domácí elektrospotřebiče, jako jsou pračky, lednice nebo TV, se nyní stává povinností i pro výrobky tepelné techniky. V průběhu roku 2015 začínají platit nové směrnice EU týkající se prodeje zdrojů tepla pro vytápění a přípravu teplé vody. Díky těmto směrnicím chce EU dosáhnout vytyčených cílů v oblasti klimatu.

Cíle stanoví tzv. 20-20-20 – strategie, která má do roku 2020 vést ke snížení spotřeby energie o 20 %, zvýšení podílu obnovitelné energie na celkové spotřebě na úroveň 20 % a snížení emisí skleníkových plynů o 20 % oproti úrovni z roku 1990. Hlavním cílem směrnice ErP je pak usnadnit výběr energeticky nejúčinnějších výrobků koncovýmuživatelům a tím snížit emise CO2.

Od 26. září musí zařízení pro vytápění a přípravu teplé vody splňovat požadavky na spotřebu energie a znečišťování ovzduší a musí být označeny štítkem energetické účinnosti. Štítek má za úkol informovat koncového uživatele o účinnosti topného zařízení a jeho komponentů. Kromě energetických štítků musí být s výrobkem dodávány i informační listy.

Energetickým štítkem musí být označeny všechny vystavené výrobky nejen u výrobce, ale i u velkoobchodů a instalatérských firem. Informace o energetické účinnosti zařízení musí být uvedeny v prospektech, inzertních podkladecha jiných propagačních materiálech. Prodejce je pak povinen informační list výrobku přiložit i k cenové nabídce.

1. Název dodavatele, 2. Název výrobku, 3. Funkce, 4. Klasifikace - energetická třída vytápění, 5. Hladina hluku v místnosti, 6. Výkon

Ekodesign a ErP? Co je to?

ErP je zkratka anglických slov Energy related Products, t. j. „Výrobky spojené se spotřebou energie“. Ekodesign je soubor požadavků na výrobky, aby byly ekologické. Tyto požadavky vycházejí ze směrnice EP a Rady 2009/125/ES. Tyto požadavky platí jednotně v celé Evropské unii. Od 1. srpna 2015 platí směrnice o ekodesignu oběhových čerpadel, podle které mohou být na trh dodávány pouze kotle s novým energeticky úsporným oběhovým čerpadlem. 26. září 2015 na tuto směrnici naváže další nařízení s požadavky na minimální účinnosti zařízení pro vytápění a přípravu teplé vody.

Proč byly ekologické směrnice zavedeny?
Které výrobky musí být označeny energetickým štítkem?
Mají ekologické směrnice význam pouze pro výrobce nebo i pro naši instalační firmu?
Kdo je odpovědný za informační listy a energetické štítky pro topné systémy?
Kde mohu získat informační listy a energetické štítky pro jednotlivé výrobky?
Jak vytvořím informační list nebo ErP štítek pomocí tohoto softwaru?
Jaké výhody získám, když pracuji s dodavatelem kompletních systémů, jako je Junkers?
Co se stane s konvenčními kotli, které budeme mít na našem skladě, až vstoupí v platnost nové směrnice?
Odpovídá sezónní energetická účinnost vytápění normovanému stupni využití?
Co se stane, když jsem vyměnil pouze jednu složku topného systému? Musím pak vytvořit celý nový štítek ke kompletnímu systému?

Ekodesign: Co byste měli Vy a Vaši zákazníci vědět

Rok 2015 přináší zásadní změny v prodeji zdrojů tepla pro vytápění a ohřev vody. Od konce září platí hned čtyři nová Nařízení komise (EU) pro výrobky spojené se spotřebou energie (anglicky Energy related Products, dále jen ErP). Nařízení se týká plynových, olejových a elektrických kotlů, tepelných čerpadel, kogeneračních jednotek, ohřívačů a zásobníků teplé vody a nepřímo také regulátorů teploty a solárních zařízení.

Leták ke stažení (PDF 3.0 MB)