Ekodesign: Co byste měli Vy a Vaši zákazníci vědět

To, co je již léta standardem pro domácí elektrospotřebiče, jako jsou pračky, lednice nebo TV, se nyní stává povinností i pro výrobky tepelné techniky. V průběhu roku 2015 začínají platit nové směrnice EU týkající se prodeje zdrojů tepla pro vytápění a přípravu teplé vody. Díky těmto směrnicím chce EU dosáhnout vytyčených cílů v oblasti klimatu.

Cíle stanoví tzv. 20-20-20 – strategie, která má do roku 2020 vést ke snížení spotřeby energie o 20 %, zvýšení podílu obnovitelné energie na celkové spotřebě na úroveň 20 % a snížení emisí skleníkových plynů o 20 % oproti úrovni z roku 1990. Hlavním cílem směrnice ErP je pak usnadnit výběr energeticky nejúčinnějších výrobků koncovýmuživatelům a tím snížit emise CO2.

Od 26. září musí zařízení pro vytápění a přípravu teplé vody splňovat požadavky na spotřebu energie a znečišťování ovzduší a musí být označeny štítkem energetické účinnosti. Štítek má za úkol informovat koncového uživatele o účinnosti topného zařízení a jeho komponentů. Kromě energetických štítků musí být s výrobkem dodávány i informační listy.

Energetickým štítkem musí být označeny všechny vystavené výrobky nejen u výrobce, ale i u velkoobchodů a instalatérských firem. Informace o energetické účinnosti zařízení musí být uvedeny v prospektech, inzertních podkladecha jiných propagačních materiálech. Prodejce je pak povinen informační list výrobku přiložit i k cenové nabídce.

1. Název dodavatele, 2. Název výrobku, 3. Funkce, 4. Klasifikace - energetická třída vytápění, 5. Hladina hluku v místnosti, 6. Výkon

ErP je zkratka anglických slov Energy related Products, t. j. „Výrobky spojené se spotřebou energie“. Ekodesign je soubor požadavků na výrobky, aby byly ekologické. Tyto požadavky vycházejí ze směrnice EP a Rady 2009/125/ES. Tyto požadavky platí jednotně v celé Evropské unii. Od 1. srpna 2015 platí směrnice o ekodesignu oběhových čerpadel, podle které mohou být na trh dodávány pouze kotle s novým energeticky úsporným oběhovým čerpadlem. 26. září 2015 na tuto směrnici naváže další nařízení s požadavky na minimální účinnosti zařízení pro vytápění a přípravu teplé vody.

Ekologické směrnice pomáhají, aby EU byla schopna dosáhnout svých ambiciózních cílů v oblasti klimatu. Ty stanoví tzv. 20-20-20 – strategie, která má do roku 2020 vést ke snížení spotřeby energie o 20 %, zvýšení podílu obnovitelné energie na celkové spotřebě na úroveň 20 % a snížení emise skleníkových plynů o 20 % úrovně roku 1990. Směrnice ErP usnadňuje výběr energeticky nejúčinnějších výrobků spotřebitelům, výrobcům tepelné techniky a montážním firmám. Takže emise CO2 jsou redukovány a náklady na energii klesají

  • topné kotle (plynové, olejové, elektrické) do 70 kW
  • tepelná čerpadla do 70 kW
  • kogenerační jednotky do 50 kW
  • systémové pakety do 70 kW
  • zásobníky o objemu do 500 litrů

Energetické štítky již znáte od výrobců domácích spotřebičů, např. televizorů, chladniček, praček atd.

Ekologické směrnice a nařízení ovlivňují také montážní firmy a dodavatele topných systémů. Např. všechny výrobky vystavené na prodejnách musí být označeny energetickým štítkem. Energetický štítek pro jednotlivé výrobky je založen na tzv. informačním listu, který je dodáván přímo výrobcem. Totéž platí pro kompletní topné systémy: zobrazená nebo vystavená systémová řešení, vč. jednotlivých nabídek zákazníkům musí být opatřena energetickým štítkem a musí k ním být k dispozici i kompletní informační listy. Pro často používaná systémová řešení pro Vás máme tyto informační listy vč. energetických štítků již k dispozici, abychom Vám ušetřili Váš cenný pracovní čas. Navíc pro Vás připravujeme speciální software Junkers ErP kalkulačku, která Vám umožní snadno vypočítat jednotlivé systémy.

Ten, kdo kompletní topný systém prodává. To můžete být právě Vy jako montážní firma, ale stejně tak výrobce nebo velkoobchod.

Informační listy a energetické štítky můžete získat přímo od Junkers. Jsou dodávány automaticky s výrobky nebo si je můžete stáhnout na www.junkers.cz v sekci Rychlé vyhledávání dokumentace.
Na www.junkers.cz připravujeme také speciální software Junkers ErP kalkulačka, který Vám umožní snadno a rychle vytvářet systémové informační listy.

Junkers poskytuje zdarma na svých internetových stránkách ErP kalkulačku. Pomocí svého počítače, tabletu či mobilního telefonu můžete kdykoliv vyhledat potřebné dokumenty. Pohodlné vyhledávání přes název výrobku, číslo výrobku nebo výběr v menu Vám umožní snadno a rychle sestavit svoji individuální konfiguraci celého topného systému krok za krokem. Software pak provede potřebné výpočty automaticky sám. Správné dokumenty pak můžete stáhnout ve formátu PDF, který lze uložit, vytisknout nebo odeslat e-mailem. Kromě toho můžete získat i přednastavená řešení od Junkers, ke kterým jsme již potřebné dokumenty pro Vás připravili my.

Pokud spolupracujete s dodavatelem kompletních systémů, je to pro Vás i Vaše zákazníky mnohem jednodušší. Vaši zákazníci i Vy můžete využívat služby, které jsou již připravené: informace na internetových stránkách, moderní technologie a odborné poradenství pro kvalifikované montážní firmy.

Jako prodejce můžete uvedené výrobky, které budete mít k 26.9.2015 skladem, prodávat a instalovat i nadále. Důvod: Tyto kotle se počítají jako výrobky, které již byly uvedeny do oběhu.

Ne. Normovaný stupeň využití není „očištěn od sezónních vlivů“. Naproti tomu sezónní energetická účinnost bere v úvahu změny výkonu během ročních období a navíc jsou započteny tepelné ztráty výrobku.

Ke stávajícím výrobkům a topným systémům nejsou informační listy ani energetické štítky potřeba. V případě částečné modernizace budete potřebovat štítek pro každý nově nainstalovaný výrobek. Pokud nově nainstalované výrobky vytváří kompletní topný systém, který spadá do nové směrnice, pak je potřeba jej opatřit příslušným energetickým štítkem.

Ekodesign: Co byste měli Vy a Vaši zákazníci vědět

Rok 2015 přináší zásadní změny v prodeji zdrojů tepla pro vytápění a ohřev vody. Od konce září platí hned čtyři nová Nařízení komise (EU) pro výrobky spojené se spotřebou energie (anglicky Energy related Products, dále jen ErP). Nařízení se týká plynových, olejových a elektrických kotlů, tepelných čerpadel, kogeneračních jednotek, ohřívačů a zásobníků teplé vody a nepřímo také regulátorů teploty a solárních zařízení.

Leták ke stažení (PDF 3.0 MB)