Plynové kondenzační kotle Junkers CerapurMaxx

Plynové kondenzační kotle Junkers CerapurMaxx

O výkonu 65 a 98 kW pro vytápění větších bytových domů a komerčních budov.

Aktuální požadavky na zdroj tepla, to není jen vysoký normovaný stupeň využití, ale i rychlá a jednoduchá instalace, snadná údržba a čištění spotřebiče, ale i možnost vhodného výběru výkonu nejlépe kompletního systémového řešení od jednoho dodavatele. Při potřebě vysokého výkonu jsou pak právě plynové závěsné kondenzační kotle atraktivní alternativou ke stacionárním kotlům.

Energetický stupeň využití je u CerapurMaxx zcela vyjímečný. S normovaným stupněm využití až 110 % přemění téměř všechnu energii obsaženou v plynu na teplo. Hořák s keramickými destičkami přitom spaluje plyn mimořádně tiše. Díky dodatečné izolaci opláštění kotle nepronikají za provozu ven prakticky žádné zvuky. Taktéž se svými nároky na prostor je CerapurMaxx velmi skromný. Půdorysná plocha pro čtyřnásobnou kaskádu díky inteligentnímu stavebnicovému systému zabírá jen cca. 1 m2!

CerapurMaxx vám nabízí vysokou kvalitu a technickou dokonalost v každém detailu. Jednoduchá je i obsluha a možnost připojení na široký sortiment regulátorů FR/FW, díky kterým můžete kotel optimálně kombinovat i se solárními systémy Junkers.

Nové kondenzační kotle CerapurMaxx jsou k dispozici ve výkonových variantách 65 a 98 kW. Minimální potřeba údržbové a čistící práce je dána kvalitou spalování a výměníkem z Al/Si technologie. Hliníkové trubky výměníku tepla se vyznačují speciálním vnitřním tvarem: Zásluhou kanálů stočených vzájemně do sebe vytvářejí maximální povrch. Tím se zlepšuje přenos tepla, čímž stoupá normovaný stupeň využití až na 110 procent.

Díky speciální metodě zušlechtění - plazmové polymerizaci - jsou trubky navíc zvlášť robustní a dobře se ošetřují. Nanesená vrstva chrání jak před korozí, tak i před znečištěním. Trubky tepelného výměníku lze proto snadno a rychle propláchnout vodou nebo profouknout tlakovým vzduchem. Stejně jako výměník tepla jsou i ostatní komponenty podléhající údržbě přístupné po otevření předního krytu. V provozu je vše navíc podpořeno úsporou elektřiny, díky elektronicky řízeným čerpadlům.

S ekvitermním regulátorem FW200 a kaskádovým modulem ICM, lze sestavit kaskádu až 4 kotlů s výkonem 392 kW, která zabere jen cca. 1m2! Při spotřebě tepla na vytápění ve výši 30 wattů na čtvereční metr, tak kotel CerapurMaxx může zásobovat plochu o velikosti 13.000 m2 teplem a teplou vodou.

S regulátorem FW 500 a dalšími ICM moduly lze pak do kaskády zapojit až 16 kotlů. Méně prostoru pro technickou místnost znamená také více místa pro bydlení, a právě to nástěnné provedení kotlů umožňuje. Kotle jsou vhodné pro vytápění velkých domů a průmyslových budov a jejich umístění vyplývá z možnosti pracovat jak v provozu B22, B33, tak C33 a C53. Řešení odtahu spalin je pro samostatné kotle v přetlaku, společný odtah spalin při kaskádním zapojení kotlů pracujících v provozu „B" je svislá společná část řešena v podtlaku.

Prospekt CerapurMaxx ke stažení (PDF 1.0 MB)

Výstup
kW
ZBR 65 - 2
65
ZBR 98 - 2
98
Modulovaný výkon:
v systému s teplotním spádem 80/60 °C
kW
ZBR 65 - 2
14,2 - 60,5
ZBR 98 - 2
18,8 - 92,0
v systému s teplotním spádem 50/30 °C
kW
ZBR 65 - 2
15,5 - 65,0
ZBR 98 - 2
20,8 - 98,0
Příkon (modulovaný)
kW
ZBR 65 - 2
14,6 - 62,0
ZBR 98 - 2
19,3 - 95,0
Koeficient využití (DIN 4702-8) 75/60 °C
%
ZBR 65 - 2
106
ZBR 98 - 2
106
Koeficient využití (DIN 4702-8) 40/30 °C
%
ZBR 65 - 2
110
ZBR 98 - 2
110
Teplota spalin při teplotním spádu
80/60°C
ZBR 65 - 2
66
ZBR 98 - 2
75
(Max.výkon)
50/30°C
ZBR 65 - 2
46
ZBR 98 - 2
58
Emise
Co
mg/kWh
ZBR 65 - 2
< 15
ZBR 98 - 2
< 15
NOx
mg/kWh
ZBR 65 - 2
< 20
ZBR 98 - 2
< 20
Konstrukce kotle

Základní konstrukční prvky kotle jsou vidět na obrázku. Je důležité, že vše podstatné je přístupné zepředu. Dominujícími prvky jsou odshora směšovací komora s elektronicky řízeným ventilátorem, spalovací komora s tepelným výměníkem a panel elektroniky.

Ochrana proti nedostatku vody

Kotle CerapurMaxx mají zdokonalený systém ochrany proti nedostatku otopné vody. Množství vody v soustavě je indikováno tlakovým čidlem. Řídicí elektronika však neodstavuje kotel zcela mimo provoz při poklesu tlaku pod pevně nastavenou hranici, ale v určitém rozmezí snižuje maximální výkon kotle.

Až na řídké výjimky havárií a poklesu tlaku pod 0,2 bar nedochází k tak razantnímu poklesu tlaku v otopné soustavě náhle, ale dlouhodobě. Řízení výkonu kotle zajistí, že nedojde k náhlému výpadku dodávky tepla, pokud by občasná kontrola provozu kotle své povinnosti zanedbávala a poklesu tlaku nevěnovala pozornost, tak výkon kotle nevypadne naráz ze 100 %. Uživatelé na kotel napojení nepocítí tak velké nepohodlí a servisní zásah lze provést plánovaně v rozumném čase.

V připojeném grafu viz obr. 1 je vidět způsob omezování výkonu kotle s klesajícím tlakem v soustavě.

Dimenzování výkonu podle teplotních spádů?

Využít výhod kondenzačního provozu umožňuje nízká teplota zpátečky. Má-li mít například zpátečka teplotu 25°C, pak maximální výstupní teplota u většiny kotlů je o 20, maximálně 30°C vyšší, tedy 45 až 55°C. Tento teplotní interval je dán konstrukcí výměníku a jeho mechanickou odolností. Kotle Cerapurmaxx mohou pracovat s teplotní diferencí až 25°C (viz obr.2) , tedy za daných podmínek s výstupní teplotou až 75°C. Teplotní interval na kotli je hlídán čidly teploty na zpátečce a výstupu (viz obr.3) a regulace podle jejich údajů ovlivňuje činnost oběhového čerpadla, tedy průtok a výkon kotle.

Tento způsob regulace bude výhodně použitelný při rekonstrukcích nebo modernizacích starších otopných soustav projektovaných na vyšší teploty, protože prodlouží dobu po kterou bude kotel v kondenzačním režimu. Schopnost kotle řídit výkon s ohledem na teplotní spád se doporučuje zahrnout do projektu. Dimenzování výkonu kotlů podle požadovaných teplotních spádů bude pro řadu projektantů možná novinkou.

Tepelný výměník je chráněn proti příliš rychlým teplotním změnám, které by mohly způsobit narušení jeho mechanické stability. Z této funkce vyplývá i optimalizovaný náběh výkonu kotle (viz obr. 4). Na plný výkon, po odstavení, kotel najede za 120 sekund. Z minimálního výkonu 20 % na 100 % to trvá 90 sekund, při čemž nárůst výkonu probíhá stupňovitě. Velký modulační rozsah znamená, že je vyráběno pouze tolik tepla, kolik je skutečně zapotřebí, čímž klesají náklady na energii. Snižuje se tím i počet startů hořáku. Kromě rizika opotřebení, tak klesají i udržovací náklady.

Regulace a řízení

Řídicí elektronika je umístěna dole za odklopným panelem s displejem. Kotle CerapurMaxx jsou určeny ke spolupráci s řadou ekvitermních regulátorů FW 200, FW 500, rozšiřující modul IEM a další, jako například řízení kaskády ICM, ale i modul pro spolupráci se solárními kolektory. Díky vzájemně ideálně přizpůsobeným komponentům lze tedy účinně a hospodárně do systému vytápění vícegeneračního domu zapojit i teplo ze solárního zařízení.

Patentonavý algoritmus „Solar Inside" od Junkers šetří při ohřevu pitné vody až 15 procent energie oproti běžným kondenzačně-solárním systémům - a dalších pět procent při solární podpoře vytápění. Tím vším je pokryto velmi široké spektrum nejrůznějších aplikačních schémat pro konkrétní požadavky.
Panel umístěný na kotli umožňuje nastavení vstupních kritérií podle konkrétní situace, rovněž jejich kontrolu včetně nastavení parametrů pro autorizované měření emisí a účinnosti. V praxi bude servisními techniky jistě oceněn nejen záznam předchozích poruch uložený v paměti, ale například i zámek panelu, který omezí možnost nechtěného přestavování parametrů.

Závěr

Kondenzační kotle Junkers CerapurMaxx ZBR 65-2, ZBR 98-2 navazují nejen na vše osvědčené. Mají i řadu nových vlastností, které je činí zajímavými pro uplatnění v praxi s cílem snižovat spotřebu paliva i servisní náklady.