Solární systémy

Solární systémy

Představujeme první kondenzačně-solární systém na solární ohřev teplé vody a podporu vytápění s patentovaným algoritmem SolarInside. Tento algoritmus je schopen díky své reakci na intenzitu slunečního záření ještě více snižovat spotřebu plynu. Nabízíme tak systémová řešení, v jehož centru stojí nová generace regulátorů Junkers. Výhodou všech nových solárních komponentů a solárních setů je navíc jejich univerzálnost použití a velké množství variant a kombinací, včetně možnosti postupného rozšiřování systémů.

Jen málokdo ví, že v podobě slunečního záření dopadá na zem během 20 minut tolik energie, jako je spotřeba celého lidstva za jeden rok. Obnovitelné zdroje energie jsou energetické zdroje, které jsou podle lidských měřítek nevyčerpatelné a je pravděpodobné, že nám slunce bude dodávat energii ještě nejméně 5 miliard let!

Jedním z nejzajímavějších systémových řešení budoucnosti se tak stává kombinace efektivní kondenzační techniky se solárními systémy. Kdo chce využívat všech výhod solárních systémů, má to dnes naprosto jednoduché, neboť díky nové generaci regulátorů Junkers jsou všechny naše kotle s elektronikou Bosch Heatronic 3 schopné reagovat na intenzitu slunečního záření.

Pro optimalizaci plynových spotřebičů se solární energií jsme totiž vyvinuli světovou novinku firmy Junkers, revoluční systém řízení SolarInside. Patentovaný systém algoritmů vypočítává očekávané množství slunečního záření a redukuje tak již předem spotřebu plynu. Dává přitom solární energii jednoznačnou prioritu. Výsledkem je ke všem možným úsporám až o 15 % nižší spotřeba plynu. Funkce potřebné pro solární systémy jsou přitom již zahrnuty v regulátoru a automaticky se aktivují při připojení solárních komponentů.

Aktivní solární optimalizace

Inteligentní systém algoritmů ukládá data o solárním výnosu v místě instalace. Získaná data se porovnávají s aktuálními údaji o počasí a zjišťuje se možný solární výnos. Po porovnání může teplota v zásobníku při očekávání solárních výnosů klesnout o stanovenou hodnotu. K průměrné 60 % roční úspoře při solární přípravě teplé vody tak můžete získat se SolarInside ještě navíc dalších 15 %. „Dodatečná úspora energie při přípravě teplé vody až 15 %"

Pasivní solární optimalizace

Solární optimalizace může na přání ovlivňovat také vytápění. Základem je využívání dodatečné sluneční energie, která se do budovy dostává přes jižní okna. Také zde, stejně jako u aktivní solární optimalizace, shromažďuje regulátor hodnoty o počasí v místě instalace ihned po uvedení do provozu. Když je dodatečná sluneční energie k dispozici, systém je schopen to rozpoznat a snížit náběhovou teplotu u vytápění. To umožňuje snížení spotřeby energie na vytápění až o dalších 5 %. „Dodatečná úspora energie při vytápění až 5 %"

Solární sety pro kotle Junkers s algoritmem SolarInside

Díky novému patentovanému algoritmu SolarInside a řídicí elektronice Bosch Heatronic 3 jsou plynové kondenzační kotle Junkers (CerapurSmart, CerapurComfort) a plynové kotle (CeraclassExcellence) schopné aktivně komunikovat se solárními systémy a tím ještě více snižovat neustále rostoucí energetické náklady.

V nabídce Junkers jsou solární sety s revolučním systémem řízení SolarInside, které zahrnují solární moduly ISM1, 2. Ty lze v případě systémového řešení využít nejen pro solární ohřev teplé vody (ISM1), ale i pro solární podporu vytápění (ISM2). V kombinaci s plynovým kotlem s řídící elektronikou Bosch Heatronic 3 lze pro řízení solárních systémů použít prostorové regulátory nové generace FR 100 (pouze na solární předehřev TV pro kombinované kotle s ISM1), FR 110 nebo ekvitermní regulátor FW 100 (pro solární ohřev TV s ISM1) a FW 200 (pro solární ohřev TV a podporu vytápění s ISM2)

V nabídce Junkers jsou i solární sety se solární regulací TDS, které lze využít pro rozšíření již stávajícího otopného systému (pro starší řady kotlů bez řídící elektroniky Bosch Heatronic 3). Ve spojení s regulátory TDS tak nelze využívat již zmiňovaný revoluční systém řízení SolarInside.

Regulátor TDS 100 je určen pouze pro řízení solárního ohřevu teplé vody. Multifunkční regulace TDS 300 umožňuje nejen řízení solárního ohřevu teplé vody, ale i podporu vytápění s tím, že umožňuje volitelné nastavení až 27 různých variant hydraulického zapojení (např. ohřev vody a podporu vytápění, ohřev vody v bazénu, tepelná dezinfekce, řízení kolektorových polí, řízení externího deskového výměníku, atd.). Na LCD displeji obou regulátorů lze pak odečítat provozní informace pomocí animovaných piktogramů.

Všechny tyto solární sety Junkers zahrnují kolektory, solární stanici, regulátor TDS nebo solární modul ISM, expanzní nádobu, montážní a připojovací příslušenství pro jednu z těchto variant: a) do střechy b) nad střechu c) na plochou střechu, nemrznoucí kapalinu a sadu pro odvzdušnění.

Solární sety nezahrnují plynové kotle ani solární zásobníky. Pro doplnění systému je možné zakoupit solární zásobníky pro přípravu teplé vody o objemu 300/400/500 l nebo pro přípravu teplé vody a podporu vytápění 750 l.

Zastavme se u zásadních prvků solárního systému.

Ploché kolektory

Ploché kolektory FKC-2S jsou určeny k montáži do solárních systémů Junkers pro ohřev teplé vody a podporu vytápění, vždy s nepřímo ohřívanými solárními zásobníky vody (SK/SP...solar) a solární stanicí (AGS). Kolektory se vyznačují vysokou životností a velmi dobrým poměrem cena / výkon. Jsou tvořeny profilem rámu ze skleněného vlákna, odolným proti působení UV záření a povětrnostních vlivů, s multifunkčními rohy a zadní stěnou s hliníko-zinkovým povrchem. Kolektory jsou vhodné pro montáž nad střechu, do střechy a na ploché střechy. Absorbér je tvořen měděnými pásy s trubkovým výměníkem a vysoce selektivní povrchovou vrstvou (černý chróm).

Zakrytí jednovrstvým strukturovaným solárním bezpečnostním sklem o síle 3,2 mm, odolným i proti krupobití. Pro minimalizaci tepelných ztrát je použita tepelná izolace z vysoce tepelně odolné minerální vlny. Kolektory jsou odvětrané pro zamezení kondenzace vlhkosti. Napojení kolektoru do solárního sytému významně ulehčuje konektorová technika všech připojovacích sad s flexibilní hadicí s textilní vložkou a pružnými páskovými sponami pro montáž bez použití nářadí.

Solární zásobníky

Novinkou v nabídce je kombinovaný solární zásobník pro solární ohřev teplé vody a podporu vytápění SP 750 solar. Je tvořen dvěma do sebe vloženými zásobníky, každý se svou otopnou spirálou. Ve vnitřním zásobníku je teplá voda ohřívána přes stěnu vnitřního zásobníku teplou vodou vnějšího zásobníku. Teplá voda vnějšího zásobníku je pak ohřívána topnou spirálou napojenou na solární systém. V případě nedostatku solární energie pro ohřev teplé vody ve vnitřním zásobníku lze vodu dohřát pomocí plynového kotle. Vnější zásobník je propojen pomocí třícestného ventilu s otopným okruhem a v případě přebytku solární energie je tato energie využita i pro podporu vytápění. Pro ohřev teplé vody jsou pak k dispozici solární zásobníky SK 300/ 400/ 500 - 1 solar ve kterých jsou umístěny nad sebou dvě topné spirály. Spodní topná spirála slouží k solárnímu ohřevu teplé vody a horní topná spirála slouží k ohřevu teplé vody kotlem v případě nedostatku solární energie.

Solární stanice

Solární stanice AGS 5 je navržena pro solární systém s použitím maximálně 5 kolektorů. Tato solární stanice obsahuje solární čerpadlo s dopravní výškou až 4 m. Součástí stanice jsou dále uzavírací kohouty s integrovanými teploměry a nastavitelnými gravitačními brzdami, pojistný ventil s manometrem a přípojkou pro připojení expanzní nádoby, integrovaný odlučovač vzduchu, obtokový ukazatel průtoku, proplachovací a plnící armatury.

Expanzní nádoby

V nabídce jsou dvě solární expanzní nádoby SAG 18/25 (18/25 l), pro použití v solárním systému s 2–3 (4-5) plochými solárními kolektory. Pokud délka potrubí mezi solárním panelem a expanzní nádobou je menší než 10 m nebo pokud očekávaný stupeň pokrytí solární energií překračuje 60 % je nutno použít předřadnou nádobu VSG o objemu 5 nebo 12 l pro ochranu membrány expanzní nádoby před vysokými tlaky a teplotami.

Teplonosná kapalina

Pro solární systémy s plochými kolektory Junkers použijte výhradně teplonosnou kapalinu WTF (Tyfocor L ). Pozor nezaměnit ani nesmíchat s teplonosnou kapalinou Tyfocor LS! Nedoplňujte teplonosnou kapalinu vodou, ale pouze opět teplonosnou kapalinou Tyfocor L. Vývod pojistného ventilu sveďte do sběrné nádoby.

Třícestný přepínací ventil

Třícestný přepínací ventil DWU je nutné použít při solární podpoře vytápění nebo jako přepínací ventil pro přepouštěcí solární systémy.

Směšovač pitné vody

Aby nedocházelo k opaření na výstupu teplé vody ze solárního zásobníku při snaze o maximální využití, doporučujeme montáž směšovače teplé vody TWM. Ten při vysoké teplotě vody na výstupu ze solárního zásobníku přimícháním studené vody zabezpečí požadovanou bezpečnou teplotu.