JunkersHome – řízení vytápění mobilním telefonem

EasyRemote – řízení vytápění mobilním telefonem

Počty parametrů, které by bylo možné měnit i u menších otopných soustav, sahají do řádu desítek tisíc. Většina uživatelů však potřebuje nastavovat jen teploty v místnostech a časy útlumu. Tedy ty parametry, jejichž změnu umožňují programovatelné termostaty. Změny ostatních parametrů se svěřují servisním technikům s dostatečnými odbornými znalostmi. Dálkový ovladač programovatelného termostatu lze nahradit moderními komunikačními zařízeními, jak dokazuje aplikace EasyRemote, která je určena pro operační systémy Android i iOS.

Podmínkou je vybavení otopné soustavy zdrojem tepla Junkers s řídící elektronickou jednotkou Bosch Heatronic III. generace s modulem MB 100-LAN, který komunikaci do prostředí internetu zprostředkuje. Aplikaci si můžete jednodušše stáhnout v App Store nebo Google Play. Modul MB 100-LAN je od výrobce nakonfigurován pro komunikaci se vzdáleným serverem, který zajišťuje propojení mobilního zařízení s modulem MB 100-LAN v prostředí internetu i bez potřeby pevné IP adresy na domácí přípojce (komunikace je založena na systému VPN se šifrovaným přenosem dat). Přístup je navíc chráněn heslem a tudíž prvotřídně zabezpečen.

Aplikace EasyRemote umožňuje ovládat až 4 topné okruhy a v každém z nich nastavovat tři různé teplotní úrovně až v šesti časových úsecích dne. Nastavování se provádí na dotykovém displeji mobilního zařízení velmi intuitivně. V aplikaci je obsažena i funkce zobrazení historických dat a informační funkce, která kromě zobrazení aktuálního nastavení vybraného okruhu signalizuje i případný výskyt poruchy.

EasyRemote tak rozšiřuje využití chytrých telefonů i pro ovládání tepelné techniky Junkers Bosch.

Aplikace

K dálkovému ovládání EasyRemote...

Další informace