Vícenásobné odtahy LAS pro kondenzační kotle

Vícenásobné odtahy LAS pro kondenzační kotle

Systém vícenásobného odtahu Junkers pro kondenzační kotle umožňuje výměnu stávajících konvenčních kotlů za moderní, ekologické a vysoce účinné kondenzační kotle v etážových bytech. Systém využívá stávající komín, do kterého je vloženo speciálně zkonstruované plastové potrubí odtahu spalin a volný prostor, vzniklý mezi stěnou komínu a odtahu, slouží k přívodu vzduchu pro spalování. Sanační náklady jsou tím redukovány na minimum. Díky přetlakovému způsobu provozu bylo možné použít malé průměry trubek odtahu spalin.Tím je umožněna výměna i v případě stísněných stavebních podmínek.

V případě příliš malého průměru komínu bývá vícenásobný odtah LAS často jediným řešením. Další významnou výhodou je, že tvořící se kondenzát může být z kotle odveden pomocí systému odtahu spalin, tzn. není potřeba žádných dodatečných stavebních úprav. Vícenásobné odtahy LAS pro kondenzační kotle mohou být použity jak pro renovace, tak i pro novostavby. Není přitom rozhodující, zda budou všechny kotle vyměněny naráz nebo postupně. Přetlakový, stavebnicový systém vícenásobného odtahu spalin kondenzačních kotlů umožňuje napojení až 5-ti kotlů do společného odtahu.

Možnost použití pro rekonstrukce nebo novostavby vícepodlažních bytových domů.

Výhody na první pohled:

  • úspora nákladů na vytápění výměnou za kondenzační kotle
  • do společného odvodu spalin lze připojit až 5 spotřebičů
  • minimální stavební úpravy díky využití stávajících komínů
  • díky přetlakovému výfuku spalin je možná vestavba i v malých komínových šachtách
  • provoz spotřebičů je nezávislý na vzduchu v místnosti
  • díky kondenzační technice je provoz kotlů velmi tichý

Další informace (PDF 0.3 MB)