Vážený servisní partnere,

Vaši přihlášku zkontrolujeme, zda-li má všechny náležitosti a následně Vám písemně potvrdíme přihlášení na vybrané školení. Velice prosíme, abyste vyčkal na naše písemné potvrzení. Chceme Vám poskytnout nejen technicky zajímavé školení, ale i komfort individuálního přístupu školitele z toho důvodu je počet účastníků na jedno školení omezen.

Uznáte-li, že čekáte na potvrzení příliš dlouho nebo postrádáte informace ke školení, tak nám neváhejte napsat na: skoleni@cz.bosch.com

Zpět na školení