Staňte se naším servisním technikem, přihlaste se na školení.
Organizační informace ke školení

... na co myslet, než se přihlásím

  • Pro nové servisní techniky je nezbytné absolvovat nejprve Základní školení, více informací naleznete v dokumentu Podmínky školení (PDF 1.0 MB)
  • Po jehož úspěšném absolvování je možné se přihlásit na další školení

Pro přihlášení na školení platí povinnost doložení následujících aktuální dokumentů, které jsou také součástí elektronické přihlášky:

V případě zájmu o školení v oblasti:

- elektrokotlů a tepelných čerpadel

  • osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (Vyhláška č. 50/1978 Sb. v platném znění, min. §6)

- plynových zařízení:

  • osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (Vyhláška č. 50/1978 Sb. v platném znění, min. §6) + osvědčení od TIČR (osvědčení na montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení dle § 6 odst. 1 písmeno d) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění a s použitím vyhlášek č. 21/1979 Sb. a č. 85/1978 Sb. v platném znění)

  • Čtyřdenní Základní školení plynových zařízení 3.200,- Kč bez DPH za osobu

  • Dvoudenní Základní školení tepelných čerpadel 1.700,- Kč bez DPH za osobu

Cena školení zahrnuje malé občerstvení zajištěné po celý den, oběd a také podklady ke školení v elektronické podobě. Tyto studijní materiály se uchazečům zasílají 2 dny před termínem školení oproti závazné přihlášce. Poplatek za školení neobsahuje případné ubytování při vícedenním školení.

Školení je hrazeno po absolvování školení na základě vystavené faktury, která Vám bude posléze zaslána na Vaši emailovou adresu.

Jestliže se školení nebudete moci zúčastnit, je nutné nám tuto skutečnost sdělit písemně (e-mailem na adresu skoleni@cz.bosch.com) nejpozději 2 pracovní dny před termínem školení.

Při včasném odhlášení nebudou uplatňovány žádné storno poplatky. Pokud se na školení nedostavíte a neodhlásíte se předem, bude Vám fakturována cena za školení v plné výši.

Společnost Bosch Termotechnika s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu termínu nebo úplné zrušení školení z neočekávaných organizačních a provozních důvodů.

O všech těchto případných změnách Vás bude včas informovat osoba zodpovědná za školení, která Vám případně nabídne možnost účasti na jiném termínu.

Bližší informace k jednotlivým školením Vám poskytne Vaše školicí středisko.

Online přihláška na školení

Katalog školení

V případě, že se chcete dozvědět více o naší nabídce školení, využijte odkaz níže

Další informace

Nenašli jste, co hledáte?

Nenašli jste školení? Rádi odpovíme na Vaše dotazy, stačí vyplnit krátký formulář

Další informace