Potřebujete si rozšířit své znalosti nebo si něco zopakovat?

Přihlaste se na Vámi vybrané školení přes naši online přihlášku.

Organizační informace ke školení

... na co myslet, než se přihlásím

  • Každý stávající servisní technik se může zúčastnit školení dle svého vlastního výběru

Školení je ale nutné pro účely vydání platného servisního osvědčení periodicky každé 2 roky opakovat. Prosíme, abyste vzali na vědomí, že absolvování školení v intervalu uvedeném výše je podmínkou pro poskytování servisní činnosti.

V případě, že se technik nezúčastní školení značky Bosch déle než 2 roky, je nutné, aby znovu absolvoval příslušné školení, které u něj pozbylo platnosti.

Pro přihlášení na školení platí povinnost doložení následujících aktuální dokumentů, které jsou také součástí elektronické přihlášky:

V případě zájmu o školení v oblasti:

- elektrokotlů a tepelných čerpadel

  • osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (Vyhláška č. 50/1978 Sb. v platném znění, min. §6)

- plynových zařízení:

  • osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (Vyhláška č. 50/1978 Sb. v platném znění, min. §6) + osvědčení od TIČR (osvědčení na montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení dle § 6 odst. 1 písmeno d) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění a s použitím vyhlášek č. 21/1979 Sb. a č. 85/1978 Sb. v platném znění)

  • Jednodenní školení 800,- Kč bez DPH za osobu

Cena školení zahrnuje malé občerstvení zajištěné po celý den, oběd a také podklady ke školení v elektronické podobě. Tyto studijní materiály se uchazečům zasílají 2 dny před termínem školení oproti závazné přihlášce. Poplatek za školení neobsahuje případné ubytování při vícedenním školení.

Školení je hrazeno po absolvování školení na základě vystavené faktury, která Vám bude posléze zaslána na Vaši emailovou adresu.

Jestliže se školení nebudete moci zúčastnit, je nutné nám tuto skutečnost sdělit písemně (e-mailem na adresu skoleni@cz.bosch.com) nejpozději 2 pracovní dny před termínem školení.

Při včasném odhlášení nebudou uplatňovány žádné storno poplatky. Pokud se na školení nedostavíte a neodhlásíte se předem, bude Vám fakturována cena za školení v plné výši.

Společnost Bosch Termotechnika s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu termínu nebo úplné zrušení školení z neočekávaných organizačních a provozních důvodů.

O všech těchto případných změnách Vás bude včas informovat osoba zodpovědná za školení, která Vám případně nabídne možnost účasti na jiném termínu.

Bližší informace k jednotlivým školením Vám poskytne Vaše školicí středisko.

Těšíme se na Vás na školení.

Online přihláška na školení

Katalog školení

V případě, že se chcete dozvědět více o naší nabídce školení, využijte odkaz níže

Další informace

Nenašli jste, co hledáte?

Nenašli jste školení? Rádi odpovíme na Vaše dotazy, stačí vyplnit krátký formulář

Další informace