Ekodesign a energetické štítky

ErP kalkulačka

ErP kalkulačka Vám umožní snadno a rychle vytvářet systémové informační listy. Pohodlné vyhledávání přes název výrobku, číslo výrobku nebo výběr v menu Vám umožní sestavit svoji individuální konfiguraci celého topného systému krok za krokem. Software pak provede potřebné výpočty sám. Správné dokumenty můžete stáhnout ve formátu PDF.

Další informace

Rok 2015 přinesl zásadní změny v prodeji zdrojů tepla pro vytápění a přípravu teplé vody. Koncem září začaly platit hned čtyři Nařízení komise (EU) pro výrobky spojené se spotřebou energie (anglicky Energy related Products, dále jen ErP). Nařízení se týká plynových, olejových a elektrických kotlů, tepelných čerpadel, kogeneračních jednotek, ohřívačů a zásobníků teplé vody a nepřímo také regulátorů teploty a solárních zařízení.

Vytápění a příprava teplé vody v domácnostech spotřebovávají asi 34 % veškeré energie v EU.

Rozhodnutí zařadit zařízení z tohoto oboru do kategorie ErP a podpořit tím, aby tak byla přátelštější k našemu životnímu prostředí, bylo proto logickým krokem k dosažení cílů strategie 20-20-20, která má do roku 2020 vést ke snížení spotřeby energie o 20 %, zvýšení podílu obnovitelné energie na celkové spotřebě na úroveň 20 % a snížení emise skleníkových plynů o 20 % z úrovně roku 1990. Opatření, která k tomuto cíli vedou, jsou v zásadě dvě - energetické štítky a ekodesign.

Odpovědi na Vaše otázky ohledně nových ekologických směrnic, ErP, energetických štítků a ekodesignu a jiné naleznete přehledně uspořádané v sekci FAQ (často kladené otázky).

Přehrát video

Energetické štítky

Energetické štítky znáte už z prodeje bílé techniky. Pračky nebo třeba chladničky jsou označovány štítky již od roku 2001. Štítek má za úkol jednoduchým způsobem informovat o nejdůležitějších vlastnostech příslušného výrobku a umožnit snadné porovnání mezi výrobky různých výrobců. Nejvýraznějším údajem štítku je třída energetické účinnosti. Spíše než konkrétním číselným údajem, je třída reprezentována písmenem a barevným pruhem, což výrazně zjednodušuje orientaci mezi větším počtem údajů.

1. Název dodavatele, 2. Název výrobku, 3. Funkce, 4. Klasifikace - energetická třída vytápění, 5. Hladina hluku v místnosti, 6. Výkon

Výrobky, které musí být označeny energetickým štítkem:

  • topné kotle (plynové, olejové, elektrické) do 70 kW
  • tepelná čerpadla do 70 kW
  • kogenerační jednotky do 50 kW
  • systémové pakety do 70 kW
  • zásobníky o objemu do 500 litrů

Ekodesign

Ekodesign definuje minimální požadavky na účinnost. Nařízení č. 813 pro zdroje tepla pro vytápění a nařízení č. 814 pro ohřívače vody a zásobníky stanovují kromě účinnosti také maximální povolené hladiny akustického výkonu a limity emisí NOx, které vstoupily v platnost v roce 2018. Nařízení platí pro zařízení se jmenovitým tepelným výkonem 400 kW a menším a pro zásobníky teplé vody s objemem do 2000 litrů.