Renovace Plzeň

Včetně doplnění velkoobjemového solárního systému na předehřev teplé vody

Výchozí situace

Jedná se o starší 4 podlažní dům v městské zástavbě s nebytovými prostory ve spodní části (prodejna, provozovna firmy, kanceláře). V patrech nad nebytovými prostory se nachází 14 nájemních bytů. Dům byl přibližně před 8 lety napojen na dálkový rozvod tepla z místní teplárny. Majitel domu nebyl spokojený s rostoucími cenami za tepelnou energii a po konzultaci s projektantem a instalatérskou firmou se rozhodl pro vybudování malé domovní kotelny umístěné v půdním prostoru.

Poloha:

Stará zástavba bytových domů v centru Plzně

Popis:

Starší cihlový bytový dům s 14 nájemními byty a menším nebytovým prostorem ve spodním podlaží pro firemní využití

 • Obytná plocha: cca 1200 m²
 • Výstavba: 1952

Příprava a realizace:

Projekční kancelář: Ing. Toman Plzeň
Realizace: Topeterm s.r.o. Plzeň

Použité zařízení:

 • 2 kondenzační kotle ZBR 42-3 A
 • 1 starší plynový kotel ZSR 24-5 KE na dohřev pohotovostního zásobníku TV
 • 14 deskových kolektorů FKC-2 S
 • 3 zásobníky SK 800
 • ekvitermní regulátor FW 200 se spínacími moduly IPM 2 a solárním modulem ISM 1 a ISM 2

Navrhované řešení a požadavky

 • zřídit vlastní úspornou kotelnu a stát se nezávislým na CZT
 • snížit náklady na vytápění a přípravu teplé vody pro nájemníky a tím zvýšit atraktivitu pronajímaných bytů
 • zajistit spolehlivou dodávku tepla a teplé vody s ohledem na využití obnovitelných zdrojů

Vlastní realizace

Ve spolupráci s odborníky z oboru vytápění si nechal majitel domu naprojektovat samostatnou kotelnu s nepřímo ohřívanými zásobníky. Teplá voda měla být nejprve zajišťována dvěma 400 litrovými zásobníky. Po vyhlášení podmínek dotace v rámci programuZelená úsporám byl projekt ještě přepracován a doplněn o přípravu TV velkokapacitním solárním systémem. Pro větší možnost akumulace a tím pádem větší využití sluneční energie byl navýšen počet zásobníků a systém doplněn o 14 slunečních kolektorů instalovaných na střechu, čerpadlovou solární jednotku a příslušnou regulaci s rozvody a izolací.

Kondenzační kotle řady CerapurComfort byly umístěny do podkrovní místnosti, odkud bylo jednoduché zajistit odkouření koncentrickým odtahem spalin a přívodem vzduchu s průměrem 80/125 mm pro každý kotel zvlášť.

Solární zásobníky byly nainstalovány tak, aby byly první 2 v provozu jako pohotovostní a v případě nutnosti byly dotápěny starším plynovým kotlem Cerastar. Třetí zásobník je zapojen jako akumulační a v případě přebytku solární energie na deskových kolektorech předehřívá studenou vodu pro první dva zásobníky. Tímto sofistikovaným zapojením se zásadně zvýší využití sluneční energie a tím pádem i úspory při přípravě teplé vody.

Regulace celé soustavy je zajištěna ekvitermním regulátorem FW 200 a příslušnými spínacími moduly. Díky spojení kondenzačních kotlů Junkers a solárních modulů ISM 1 a ISM 2 může využívat solární systém i patentovaný software SolarInside pro další dodatečné úspory při solárním ohřevu vody.

Výsledek

 • majiteli se podařilo zásadně snížit náklady na přípravu teplé vody a na vytápění
 • díky solárnímu systému, programu SolarInside, spolehlivé a provozně úsporné kondenzační technice a především díky velmi dobré projekční přípravě jsou jeho náklady na teplo a ohřev TV, které přefakturovává svým nájemníkům, dlouhodobě okolo 30 % pod náklady okolních domů, které jsou napojeny na městské CZT