Renovace topné soustavy v panelovém domě v Praze 9

Renovace Praha 9

Výchozí situace

Bytové družstvo vlastníků bytů se rozhodlo vzhledem ke zvyšujícím se cenám za dálkové teplo odpojit od CZT a zřídit v prostoru původní výměníkové stanice vlastní domovní plynovou kotelnu. Majitelé bytů investovali postupně do nových plastových oken, částečně do nových rozvodů a před 7 lety zřídili vlastní kotelnu s kondenzačními kotli.

Poloha:

Panelový dům v Hloubětíně na Praze 9

Popis:

Oddělení panelového domu s 16 byty od centrálního zásobování teplem a přechod na vlastní domovní kotelnu

  • Obytná plocha: cca 1200 m²
  • Výstavba: 1979

Příprava a realizace:

Projekční kancelář: Ing. Zdeněk Novák
Realizace: HGLV servis Mělník

Použité zařízení:

  • 3 kondenzační kotle řady Cerapur ZBR 11-42 A spojené do kaskády
  • ekvitermní regulátor TA270, spínací modul HMM a HSM, systémové odkouření na fasádu

Navrhované řešení a požadavky

  • zredukovat náklady na vytápění a přípravu teplé vody zřízením vlastní domovní kotelny s kondenzačními plynovými kotli
  • instalaci a přechod na vlastní zdroj zvládnout s minimálními náklady a v co nejkratším čase
  • stát se nezávislým na poskytovateli dálkového zásobování teplem

Vlastní realizace

Po pečlivé projekční přípravě, zajištění stavebního povolení a posílení plynové přípojky se bytové družstvo oddělilo od centrálního zásobování teplem, nechalo demontovat výměníkovou stanici a nainstalovat vlastní domovní kotelnu. Odtah spalin byl vyřešen fasádním systémovým komínem dodávaným výrobcem kotlů.

Teplá voda je ohřívaná vysoce výkonným deskovým výměníkem a dvěma akumulačními zásobníky o objemu 300 litrů, které slouží především k pokrytí odběrových špiček spotřeby TV. Regulace topné soustavy je zajištěna ekvitermním regulátorem TA 270, příslušnými spínacími moduly a termostatickými ventily na jednotlivých topných tělesech.

Výsledek

  • díky nové kondenzační technice s plynulou regulací výkonu ve velikém rozsahu, moderním elektronicky řízeným oběhovým čerpadlům a ekvitermní regulaci dosahují uživatelé bytů úspor okolo 40 %
  • výměnu se podařilo zrealizovat přibližně během 2 týdnů, vše proběhlo dle plánů a s vyšším efektem, než se původně předpokládalo
  • v současnosti uvažují obyvatelé panelového domu o zateplení a v budoucnu i o doplnění solárního systému na ohřev TV