Decentralizované řešení

Decentralizované řešení

Decentralizované zdroje tepla nabízí vysokou energetickou účinnost, nízké provozní náklady a především vysokou nezávislost a pohodlí vlastníků jednotlivých bytů. Vlastník či nájemce bytu si může vytápět a ohřívat vodu podle svých potřeb a požadavků. Každý byt je vybaven přesnými měřiči spotřeby plynu, vody a elektrické energie a je tak výrazně zjednodušeno vyúčtování spotřeby. Díky kratším trasám vedení jsou navíc minimální tepelné ztráty. Pro decentralizované řešení nabízí značka Junkers závěsné kondenzační kotle s výkonem od 3,5 do 14 případně 16 kW (dle typu kotle) v kombinaci se stacionárními nepřímo ohřívanými zásobníky nebo kombinované závěsné kotle s průtokovým ohřevem vody. Řešení je závislé na způsobu a možnosti odtahu spalin v příslušném domě.

Příklady a ceník odkouření ke kondenzačním kotlům (PDF 27.4 MB)

Výhody na první pohled:

 • Pohodlí a nezávislost vlastníků nebo uživatelů
 • Přesné individuální měřiče spotřeby
 • Minimální tepelné ztráty díky krátkým trasám rozvodů
 • Každý uživatel se stará o své zařízení sám
 • Rychlá výměna zařízení bez velkých úprav a nečistot

Možnosti řešení odtahu spalin:

Vícenásobné osazení kondenzačních kotlů

Jedná se o technicky vyspělý systém pro úspornou a časově nezávislou modernizaci vytápění v nevysokých bytových domech. Umožňuje provoz až 5 plynových kondenzačních kotlů v jednotlivých bytech (patrech) nad sebou s jedním společným odvodem spalin. Tím lze maximálně ušetřit užitnou plochu a při instalaci minimálně zasahovat do obytných prostor jednotlivých bytových jednotek. Pokud je k dispozici druhá komínová šachta, je možné paralelně používat stará i nová zařízení.

Hlavní výhody:

 • možnost připojení až 5 topných zařízení
 • minimální stavební úpravy díky využití stávajícího komínu
 • možnost dodatečné kombinace se solárními systémy na ohřev teplé vody
 • provoz nezávislý na vzduchu v místnosti (optimální po sanaci oken a fasády)
 • úspora energie 15 až 20 % díky využití kondenzační technologie (při alespoň částečném zateplení domu 20 - 30 % úspora spotřeby plynu)

Další možnosti řešení odtahu spalin

Pokud pro daný objekt není možné použití systému vícenásobného osazení, je nutné řešit výměny starších kotlů individuálně a pro jednotlivé instalace volit vhodný způsob řešení odtahu spalin.

Možnosti jsou následující:

 • odtah spalin v koncentrickém provedení s Ø 60/100 mm
 • odtah spalin v koncentrickém provedení s Ø 80/125 mm
 • odtah spalin řešený tzv. děleným odkouřením v Ø 2x80 mm

Pokud nevyhovuje ani jedna uvedená možnost, může být v některých případech navržen větší atypický průměr pro vzduch i spaliny. Vše musí být překontrolováno výpočtem autorizované osoby.
Odtahy spalin musí být řešené s ohledem na možnosti použitých kotlů a zároveň s ohledem na současně platné normy, předpisy a technická pravidla.
U větších domů je možné kombinovat i s vícenásobným odtahem kondenzačních kotlů.

Sanace topné soustavy

Sanace topné soustavy v bytovém domě v Praze 1 s 12 nájemními byty. Majitel zateplil podkroví, stropy sklepů a postupně zrekonstruoval jednotlivé byty včetně kotlů na vytápění a přípravu teplé vody.

Další informace

Renovace topného systému

Renovace topného systému ve vícebytových domech Bergisch Gladbach (z důvodu méně známého systému vícenásobného odtahu spalin pro kondenzační kotle na českém trhu byl vybrán typický příklad z Německa)

Další informace