Sanace topné soustavy

Výchozí situace

Bytový dům ze 30. let minulého století potřeboval kompletní rekonstrukci. Majitel zateplil podkroví, stropy sklepů a postupně rekonstruoval jednotlivé byty. V bytech bylo vytápění a ohřev TV zajišťován převážně kombinovanými kotli s přirozeným odtahem spalin do jednotlivých komínů. Po zateplení a výměně oken s menší infiltrací nevyhovovaly staré plynové kotle platným předpisům TPG ani emisní vyhlášce pro tuto část obce. Nájemníci si stěžovali na poruchovost a nutnost častého servisu na kotlích. Kotle byly navíc hlučné a měly velkou spotřebu plynu.

Poloha:

Bytový dům v Praze 1 s 12 nájemními byty

Popis:

Postupná sanace otopných etážových soustav jednotlivých bytů s rozlohou od 45 do 77 m²

 • Výstavba: 1937

Příprava a realizace:

INKLEMO servis, s.r.o., Praha 3 (Servisní partner Junkers)
Instalatér a topenář: p. Fanta, Praha

Použité zařízení:

 • 12 plynových kondenzačních závěsných kombinovaných kotlů CerapurSmart ZWB 28-3 C

Požadavky a návrhy řešení

 • použít moderní a úsporné kondenzační kotle
 • vyřešit problém s přívodem vzduchu pro spalování a s legislativně danou čistotou spalin
 • zajistit rychlou výměnu a pokud možno co nejmenší stavební úpravy
 • snížit hlučnost zařízení a zajistit spolehlivější dodávku teplé vody

Vlastní realizace

Před vlastní realizací se muselo zvážit, jak bude veden odtah spalin a kudy se přivede ke kotli dostatek spalovacího vzduchu pro každý byt. Obvyklá instalace byla v koupelnách a ta se měla zachovat. Horní patro bylo z tohoto pohledu vyřešené koncentrickým odkouřením 80/125 mm pro každý kotel samostatně vedené skrz střechu. Prostřední patro bylo řešené stejně, ale pro vedení koncentrického potrubí spalin a vzduchu se využily původní komínové šachty. Kotle v nejnižším patře se musely řešit tzv. děleným odkouřením 2x80 mm. Spaliny jsou odváděny původními komínovými šachtami a nasávání vzduchu se vyřešilo díky rozměrnému větracímu světlíku. Samotná instalace pak již nebyla tak náročná, neboť spodní připojení kotlů Junkers je mnoho let shodné a při výměně starého kotle za vhodný současný typ se nemusí spodní instalatérské připojení bourat. Instalace je pak velmi rychlá a bez nadměrného nepořádku.

Výsledek

 • uživatelé jsou spokojení s novým nehlučným a úsporným kondenzačním zařízením
 • výměna kondenzačních kotlů byla velmi rychlá a bez nadměrných nečistot
 • jednoduché a uživatelsky přátelské ovládání kotlů s pokojovým termostatem
 • dosažené průměrné roční úspory na spotřebě plynu a energie byly po zateplení bytů přibližně 24 %.
 • uživatelé využívají tzv. tříhvězdičkový komfort dodávky teplé vody