Úsporná a ekologická tepelná čerpadla

Díky tepelným čerpadlům můžete snadno využít obnovitelnou energii

K tepelným čerpadlům Bosch

Pro koho je tepelné čerpadlo vhodné?

V době, kdy ceny energií stále stoupají, distribuční síť zemního plynu se již nerozšiřuje nebo čelíte nelibosti sousedů kvůli obtěžujícímu kouři z komína, jsou tepelná čerpadla optimální alternativou ke konvenčním způsobům vytápění a přípravě teplé vody.

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Jak je možné, že tepelná čerpadla generují dostatek tepelné energie, když spotřebují pouze minimální podíl elektřiny? Trik je jednoduchý: odebírají energii z prostředí kolem nás (vzduch, země, voda) a přenášejí ji do obytného prostoru.

Způsob fungování tepelného čerpadla vzduch / voda je často přirovnáván k obrácené chladničce. Chladnička čerpá teplo z vnitřního prostoru ven a díky tomu je uvnitř zima.

V případě tepelného čerpadla je naopak teplo předáváno z okolního prostředí prostřednictvím výměníku (výparníku) pracovní látce (chladivu), která se odpařuje. Tyto páry chladiva obsahující získané teplo se poté pomocí kompresoru stlačí, kompresí dojde ke značnému nárůstu tlaku a teploty. Toto teplo o vyšší teplotní hladině se pak pomocí dalšího výměníku (kondenzátoru) přenese do otopné soustavy. Celý proces se v tomto uzavřeném cyklu stále opakuje.

Kdy tepelné čerpadlo pracuje efektivně?

Aby se čerpadlo opravdu vyplatilo a splnilo požadavky na ekologický a udržitelný zdroj energie, je potřeba zvážit následující body:

1. Topný výkon
2. Výstupní teplota otopné vody
3. Sezónní topný faktor (SCOP)

„Pro zjištění, zda se tepelné čerpadlo ve vašem konkrétním případě vyplatí, doporučujeme vždy kontaktovat odbornou firmu, která Vám vše spočítá, vysvětlí a vybrané čerpadlo předvede,“ radí expert společnosti Bosch Termotechnika Ing. Jiří Šubrt. Pro naše zákazníky rádi připravíme zdarma nezávaznou nabídku.

Zvukový simulátor pro tepelná čerpadla: vyzkoušejte jejich hlučnost v reálném prostředí

Jak omezit hluk z tepelných čerpadel

U tepelných čerpadel instalovaných jak uvnitř tak venku je důležitá co nejnižší hlučnost, abyste hlukem, které vydává vaše tepelného čerpadla netrpěli vy ani vaši sousedé.

V zásadě je vhodné postavit tepelné čerpadlo na zvuk pohlcující základnu. V interiéru doporučujeme například dřevěnou podlahu, zatímco pro venkovní instalaci jsou vhodné trávníky. Instalace na dlažbu nebo přímo na základy domu není vhodná.

V případě tepelného čerpadla instalovaného venku je zvláště důležité zajistit dostatečnou vzdálenost od sousední nemovitosti, protože hluková zátěž se se vzrůstající vzdáleností snižuje. U tepelného čerpadla vzudch/voda by měl proud odpadního vzduchu směřovat pokud možno do ulice. Vzhledem k tomu, že turbulence také způsobuje hluk, neměly by v proudění vzduchu být žádné překážky .

Pokud je tepelné čerpadlo instalováno uvnitř, měli byste zajistit, aby nebylo instalováno v prázdné místnosti, protože se zde může nerušeně šířit zvuk. Antivibrační nožičky nebo rohož mohou oddělit tepelné čerpadlo od zbytku budovy. U vzduchového tepelného čerpadla musí být vzduchové šachty správně dimenzované a dobře odhlučněné.

Poptat tepelné čerpadlo Bosch vzduch/voda

Rádi Vám ZDARMA zpracujeme
NEZÁVAZNOU CENOVOU NABÍDKU
na Vaše nové tepelné čerpadlo, stačí když vyplníte několik níže uvedených bodů pro základní představu a formulář odešlete.

Poptat tepelné čerpadlo Bosch vzduch/voda