Dotační programy

Společný program na podporu výměny kotlů, tzv. "Kotlíková dotace"

Získejte dotaci na nákup plynových kondenzačních kotlů a solárních kolektorů, které byly certifikovány Státním fondem životního prostředí.

Cílem společného programu Ministerstva životního prostředí a jednotlivých krajů je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva. Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje. Aktuálně je vypsána 3. výzva s alokací 3,125 mld. Kč.

Přehled aktuálně vypsaných dotací v programu "Kotlíková dotace"...

Kraj Vyhlášení výzvy Zahájení příjmu žádostí Množství peněz Forma přijímání žádosti
Praha 16.9.2019 31.10.2019
Středočeský kraj 3.5.2019 3.6.2019 575 000 000,00 Kč elektronicky s následným dodáním podepsaného listinného výtisku a přílohami
Jihočeský kraj přelom srpen/září přelom září/říjen 300 000 000,00 Kč elektronicky s následným dodáním podepsaného listinného výtisku a přílohami
Jihomoravský kraj 2. polovina září 2. polovina října Pravidla ohledně dotace nejsou ze strany kraje nastavena
Karlovarský kraj 1.4.2019 1.7.2019 66 500 000,00 Kč elektronicky s následným dodáním podepsaného listinného výtisku a přílohami
Královéhradecký kraj 1.7.2019 11.9.2019 5 000 000,00 Kč elektronicky s následným dodáním podepsaného listinného výtisku a přílohami
Liberecký kraj 15.7.2019 23.9.2019 Pravidla ohledně dotace nejsou ze strany kraje nastavena
Moravskoslezký kraj 10.4.2019 13.5.2019 500 000 000,00 Kč elektronicky s následným dodáním podepsaného listinného výtisku a přílohami
Olomoucký kraj 30.4.2019 4.6.2019 178 630 705,00 Kč elektronicky s následným dodáním podepsaného listinného výtisku a přílohami
Pardubický kraj 30.9.2019 31.10.2019 Pravidla ohledně dotace nejsou ze strany kraje nastavena
Plzeňský kraj IX.19 X.19 230 000 000,00 Kč elektronicky s následným dodáním podepsaného listinného výtisku a přílohami
Ústecký kraj 1. týden v červenci 16.9.2019 156 019 418,00 Kč elektronicky s následným dodáním podepsaného listinného výtisku a přílohami
Kraj Vysočina IX.19 X.19 247 700 000,00 Kč elektronicky s následným dodáním podepsaného listinného výtisku a přílohami
Zlínský kraj IX.19 X.19 159 897 862,00 Kč elektronicky s následným dodáním podepsaného listinného výtisku a přílohami

Solární systémy

Nová Zelená úsporám

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, bytových domů. Náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR zveřejnili podmínky další výzvy v programu Nová zelená úsporám určenou pro rodinné domy. Jde o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. Příjem žádostí startuje už zítra. K dispozici je pro letošní rok 520 milionů korun, v příštím roce bude k dispozici očekáváných dalších 2,85 miliardy korun.
Zásadní novinkou programu Nová zelená úsporám je dlouhodobá kontinuální forma výzvy. Ta se od běžné výzvy liší tím, že není omezena na několik měsíců, ale potrvá až do konce programu, tedy do roku 2021. Během této doby program přerozdělí zhruba 27 miliard korun získaných z prodeje emisních povolenek.

Oficiální stránky programu Nová Zelená úsporám

Související výrobky

Kotel CerapurCompact (pouze pro vytápění)

Zobraz výrobek

Kotel CerapurSmart (pouze pro vytápění)

Zobraz výrobek

Kotel CerapurComfort (pouze pro vytápění)

Zobraz výrobek

Kotel CerapurAcu-Smart (s vestavěným zásobníkem teplé vody)

Zobraz výrobek

CerapurModul (stacionární jednotka s vestavěným zásobníkem)

Zobraz výrobek

Suprapur (stacionární kotel pouze pro vytápění)

Zobraz výrobek

Solární ploché kolektory Bosch FKC-2

Zobraz výrobek

Solární vakuové trubicové kolektory VK

Zobraz výrobek

Kotel Bosch Condens (pouze pro vytápění)

Zobraz výrobek

Kotel Bosch Condens (stacionární jednotka s vest. zásobníkem)

Zobraz výrobek