Jak probíhá roční prohlídka / údržba Vašeho zařízení?

Prováděním pravidelných ročních prohlídek zajistíte pro Váš výrobek optimální preventivní péči, max. ekonomický a bezpečný provoz a předejde se vzniku možných poruch nesprávným provozováním.

Pokud Váš výrobek nefunguje správně, můžete vedle uplatnění svých práv z vadného plnění u Vašeho dodavatele, případně z jím poskytnuté záruky využít naší služby SERVIS. K zajištění pravidelných ročních prohlídek nebo odstranění závady využijte naší servisní síť, v první řadě se obracejte na servisního partnera, který Vám uvedl zařízení do provozu a svým podpisem potvrdil záruční list k výrobku. Nebo se obraťte na další autorizované servisní organizace ve Vaší lokalitě.

Prosíme Vás, abyste vzal na vědomí, že služba SERVIS je z naší strany poskytována dobrovolně a nenahrazuje odpovědnost Vašeho dodavatele z vadného plnění, případně jím poskytnutou záruku. Touto naší vzájemnou spoluprací společně vytvoříme podmínky pro bezpečnou a bezchybnou činnost Vašeho nového výrobku. Věříme, že tak Vám bude sloužit k plné spokojenosti.

Plynové kondenzační kotle do 50 kW Tepelná čerpadla vzduch/voda s jedním kompresorem