Roční prohlídka / údržba – plynové kondenzační kotle do 50 kW

Pro zachování účinnosti plynového kondenzačního kotle za účelem zamezení možného vzniku technických závad a stejně tak zachování spolehlivosti zařízení a zatížení životního prostředí zůstaly po dlouhou dobu co možná nejideálnější, musí být na plynovém kondenzačním kotli každý rok provedena servisní prohlídka a údržba.

Servisní prohlídku a údržbu smí provádět pouze autorizovaná servisní firma s příslušným oprávněním. Je třeba dodržovat návody výrobce na provádění údržby. Jejich nerespektování může způsobit materiální škody a poškodit zdraví osob, popř. i ohrozit život.

Popis různých pracovních úkonů pro plynový kondenzační kotle:

 • 1. Vizuální kontrola přístroje a spalinové cesty
 • 2. Vypuštění topné vody z přístroje
 • 3. Kontrola těsnosti plynové armatury, kontrola tlaku plynu
 • 4. Kontrola tepelného výměníku
 • 5. Kontrola hořáku a elektrod
 • 6. Kontrola zpětné klapky ve směšovacím zařízení
 • 7. Čištění sifonu kondenzátu
 • 8. Kontrola sítka v potrubí studené vody
 • 9. Kontrola přetlaku expanzní nádoby
 • 10. Kontrola provozního tlaku v topném systému
 • 11. Kontrola případného poškození elektrického propojení
 • 12. Kontrola nastavení regulačního systému
 • 13. Kontrola nastavených servisních funkcí

Seznam kontrol pro servisní prohlídku a údržbu najdete v montážním návodě, který je nedílnou součástí dodávky zařízení. Provedení servisní prohlídky/údržby je provozovatel/koncový uživatel povinen prokázat záznamem potvrzeným autorizovaným servisním partnerem.

Doba trvání servisní prohlídky je 1 až 1,5 hodiny podle typu a stavu servisovaného zařízení.