Har du brug for hjælp?

Energiforsyningsselskaber

Stabil forsyning døgnet rundt, konkurrencedygtige priser, overholdelse af lovgivningsmæssige bestemmelser og samtidig reduktion af miljøbelastningen er nogle af de udfordringer, ethvert energiforsyningsselskab står med. De innovative energisystemer fra Bosch understøtter med høj forsyningssikkerhed og fleksibilitet.

Nærvarme
Nærvarme

Decentral levering af varme og strøm til landsbyer, kommuner og mindre byer. Varmt vand via fjernvarmestationer til huse og boligenheder. Hyppig delvis anvendelse af biogas.

Fjernvarme
Fjernvarme

Varmt højtryksvand til fjernvarmeforsyning og dampbaserede varmeforsyningsnet til bydele og bymæssig bebyggelse. Redundans til industriel udnyttelse af spilvarme til drift af fjernvarmenet.

Kraftværker
Kraftværker

Dampkedel til start af dampturbiner og som nødforsyning til fjernvarmenet på store gas- og dampturbinekraftværker.

Kommunale værker
Kommunale værker

Kommunal forsyning med varme og strøm. Energimæssig udnyttelse af eksisterende ressourcer med henblik på indfødning i fjern- eller nærvarmenet.

Contracting

Contracting-løsninger til damp, varme og strøm. Forsyningssikkerhed til fast ejendom og erhvervsbyggeri.

Mobil energiforsyning
Mobil energiforsyning

Lejede kedler til primær forsyning med varme, varmt vand eller damp. Container-løsninger til opstilling af energiproducerende enheder eller egenstrøms-forsyningsanordninger uden for bygningen.