Private og offentlige bygninger

Kompleksiteten i bygningsteknik og det store behov for forskellige energiformer som damp, varme, strøm og kulde stiller store krav til energiproduktionen. Driftssikre energisystemer fra Bosch garanterer høj forsyningssikkerhed. Desuden producerer anlæggene energi med meget få emissioner og meget omkostningseffektivt.

Kontor- og boligbygninger

Kontor- og boligbygninger

Central eller decentral energiforsyning af kvarterer, boliganlæg, lejlighedskomplekser og kontorbygninger. Damp til forsyning af skyskrabere.

Sundhedsvæsen

Sundhedsvæsen

Opvarmning af sygehuse, boliger og bygninger til plejekrævende. Egen- og nødstrømsforsyning i sundhedssektoren. Damp til overholdelse af hygiejnestandarder, til sterilisering, luftfugtning samt til vaskerier og køkkener.

Sports- og eventslokationer

Sports- og eventslokationer

Forsyning af stadier, svømmehaller, teatre, museer eller biografer med varmt vand, strøm, varme og kulde.

Lufthavne og banegårde

Lufthavne og banegårde

Varmt vand til hele arealet og damp til luftfugtning. Egen- og nødstrømsforsyning eller kombineret varme-strøm-kulde-anvendelse.

Hotel/gastronomi

Hotel/gastronomi

Opvarmning og klimastyring på hotelværelser, arbejdsværelser samt i wellness-, spa- og pool-områder. Dampforsyning af egne vaskerier og storkøkkener.

Private og offentlige bygninger

Private og offentlige bygninger

Opvarmning, varmt vand og kulde til offentlige bygninger som skoler og kontorer. Ekstra hyppigt behov for damp i forskningsbygninger samt på universitetsklinikker.

Logistik- og industrihaller

Logistik- og industrihaller

Opvarmning og kombineret strøm-vare-kulde-forsyning af haller med samtidig egen- og nødstrømforsyning.

Grossister og detailhandel

Grossister og detailhandel

Opvarmning, køling og strømforsyning til eksempelvis supermarkeder, byggemarkeder, stormagasiner og indkøbscentre.