Har du brug for hjælp?
Eksempler

Referencer

TIlfredse kunder og gode succeshistorier

Frem til i dag har vi leveret mere end 120.000 industrikedelsystemer samt utallige varmekedelsystemer til mere end 140 lande. Især industri- og handelsvirksomheder, energiforsyningsselskaber samt operatører af store bygninger og offentlige institutioner satser på energisystemerne fra Bosch.

Vores kunder tæller globale aktører som E.ON, Coca-Cola, BASF, Total, Siemens, Saint-Gobain, ABInBev og Nestlé – men også mellemstore og små virksomheder sætter deres lid til vores anlæg. De får alle fordel af individuelle og skræddersyede løsninger til deres energibehov.

Drikkevareproducenter

Damp til Park & Bellheimer

Damp til Park & Bellheimer

Med det nye dampkedelanlæg sparer bryggeriet fremover ca. 80.000 euro om året og får med MEC Optimize samtidig en Industri 4.0-løsning.

Download (PDF 0.5 MB)

Gaffel-Kölsch

Gaffel-Kölsch: innovativ brygning af traditionelt øl

Konstant høj dampkvalitet og effektivitet i alle belastningsområder med det nye Bosch kedelsystem UL-S.

Download (PDF 0.4 MB)

Pivovar Klášter

Pivovar Klášter: traditionel bryggekunst kombineret med miljøvenlig effektivitet

Det 30 år gamle anlæg er udskiftet med et nyt Bosch dampkedelsystem, der reducerer brændstofomkostningerne med 16%.

Download (PDF 0.4 MB)

Afspil video

Frugtsaftproducenten Rauch Fruchtsäfte udnytter overskudsvarme til luftforvarmning

Effektiv produktion af 15 ton damp – luftforvarmersystemet fra Bosch giver en besparelse på op til 41.000 euro.

Download (PDF 0.4 MB)

Bryggeriet Wildbräu

Bryggeriet Wildbräu moderniserer sin dampproduktion

Moderne teknologi supplerer de velkendte Loos kedler og reducerer driftsomkostningerne med ca. 36.000 euro om året.

Download (PDF 0.3 MB)

Sedibeng Brewery

Energieffektiv varmeforsyning til bryggeriet Sedibeng Brewery

Et af de mest moderne bryggerier i Sydafrika anvender et kedelsystem, der består af tre Loos varmtvandskedler UT-M.

Download (PDF 0.4 MB)

Fødevareindustrien

Forbilledlig dampproduktion i mejeriet Bechtel

Forbilledlig dampproduktion i mejeriet Bechtel

Nyt dampkedelsystem med 30 ton damp pr. time installeret uden at stoppe driften – den digitale effektivitetsassistent MEC Optimize giver større overblik fremover.

Download (PDF 1.1 MB)

Bahlsen bager småkager med trykluft-varme-kobling

Bahlsen bager småkager med trykluft-varme-kobling

Trykluft-varme-kraftværket producerer den nødvendige trykluft-grundbelastning. Den producerede varme ledes ind i kedelreturen i det eksisterende Bosch varmekedelanlæg.

Download (PDF 0.5 MB)

Supereffektivt energikoncept hos Edeka Südwest Fleisch

Supereffektivt energikoncept hos Edeka Südwest Fleisch

Bosch spildvarmekedel HRSB bruger overskudsvarme fra et modulopbygget kraftvarmeanlæg til omkostningseffektiv dampproduktion.

Download (PDF 0.4 MB)

Mejeriet NÖM kører for fuld damp

Mejeriet NÖM kører for fuld damp

Ny dampkedel UL-S fra Bosch med to røggasvarmevekslere kompenserer for det øgede procesvarmebehov – den eksisterende Loos kedel beholdes som backup.

Download (PDF 0.3 MB)

Sutter Fleischwaren: Modernisering giver højere effektivitet

Sutter Fleischwaren: Modernisering giver højere effektivitet

Ved omstilling til gas og modernisering af brændere og styringsanlæg opnår virksomheden betydelige energibesparelser.

Download (PDF 0.2 MB)

Skræddersyet kedelteknik til Haribo

Skræddersyet kedelteknik til Haribo

Bosch kedelsystem med modulopbyggede komponenter, der skal sikre høj effektivitet og automatisering, supplerer en eksisterende U-HD dampkedel.

Download (PDF 0.3 MB)

Afspil video

Mejeriet Immergut: energikoncept med modulopbygget kraftvarmeværk og firestrenget kedel

Firestrenget spildvarmekedel udnytter røggasvarme fra modulopbyggede kraftvarmeværker til omkostningseffektiv produktion af procesdamp.

Download (PDF 0.4 MB)

Afspil video

Effektiv drift med modulopbygget Bosch teknik hos Valenzi

Komplet system fra Bosch, der sikrer økonomisk og grøn dampproduktion – energibesparelse til en værdi af op til 40.000 euro.

Download (PDF 0.4 MB)

Afspil video

Virksomheden Fixkraft Futtermittel kombinerer et dampkedelsystem med solvarme

Miljøvenlig opvarmning af fødevand ved hjælp af solenergi og varmegenvinding.

Download (PDF 0.7 MB)

Energiforsyningsselskaber

138 Bosch varmekedler sikrer ren luft i Beijing

138 Bosch varmekedler sikrer ren luft i Beijing

Med en NOx-emission på 22-29 mg/m³ underskrider de anvendte Uni Condens 6000 F-varmekedler de strenge emissionsgrænseværdier i storbyen.

Download (PDF 0.8 MB)

Kedler med lave NOx-emissioner til fjernvarmenettet i Holland

Kedler med lave NOx-emissioner til fjernvarmenettet i Holland

Den nyeste kedel- og brænderteknologi sikrer meget driftssikker og miljøvenlig varmeproduktion med NOx-emissioner under 50 mg/Nm³.

Download (PDF 0.5 MB)

Afspil video

167 ton damp til kraftværksgiganten Ledvice

Fire kæmpestore universal dampkedler ZFR-X leverer damp til opstart af dampturbinen og understøtter fjernvarmeforsyningen til 300 firmaer og 20.000 privatpersoner.

Download (PDF 0.4 MB)

Afspil video

Bosch kedler opvarmer byen Dunakeszi

Nybygget varmeværk med energieffektive varmekedler UT-L – kompakt konstruktion, der sikrer hurtig og enkel montage.

Download (PDF 0.3 MB)

Shymkent: Bosch kedler leverer varme til 30.000 beboere

Shymkent: Bosch kedler leverer varme til 30.000 beboere

Fem varmtvandskedler UT-HZ på i alt 190 MW leverer varme og varmt vand i den tredjestørste by i Kasakhstan.

Download (PDF 0.3 MB)

43 kedler til varmeproduktion i Turkmenistan

43 kedler til varmeproduktion i Turkmenistan

UT-L fyrene erstatter kedler, der er op til 50 år gamle, og leverer i alt 193,6 MW varme.

Download (PDF 0.3 MB)

Seks kedler til biogasanlægget Szarvas

Seks kedler til biogasanlægget Szarvas

Loos kedlerne understøtter biogasproduktionen og udnytter overskudsvarmen fra det modulopbyggede kraftvarmeanlæg til produktion af procesdamp.

Download (PDF 0.5 MB)

Trykluft-kraftvarmeværker til stabil og miljørigtig trykluftforsyning

Trykluft-kraftvarmeværker til stabil og miljørigtig trykluftforsyning

De to trykluft-varme-kraftværker kører hver 8.400 driftstimer om året og forsyner fire kemivirksomheder i Industriepark Düren med trykluft og varme.

Download (PDF 0.5 MB)

Private og offentlige bygninger

Fremtidssikre emissioner via et kraftvarme-kølingsanlæg med SCR-katalysator

Fremtidssikre emissioner via et kraftvarme-kølingsanlæg med SCR-katalysator

Strøm, varme og køling til reservedelsspecialisten Winkler på den nye lokation i Himberg i Østrig med fremtidigt lave emissioner.

Download (PDF 0.8 MB)

Afspil video

Strøm, varme og damp til klinikken Traunstein

Til modernisering af energicentralen valgte klinikken en meget effektiv systemløsning bestående af et modulopbygget kraftvarmeværk og en firestrenget kedel fra Bosch.

Download (PDF 0.5 MB)

Effektivitet og forsyningssikkerhed i sygehuset Winsen

Effektivitet og forsyningssikkerhed i sygehuset Winsen

To kompakte U-MB dampkedler erstatter det 38 år gamle anlæg og sikrer overbevisende høj automatisering og god økonomi.

Download (PDF 0.3 MB)

Produktionserhverv

Trykluft til Bosch leverandøren Hechinger

Trykluft til Bosch leverandøren Hechinger

Sammenlignet med konventionel trykluftproduktion opnår firmaet Hechinger en årlig omkostningsbesparelse på ca. 99.000 € og desuden CO2-besparelser på 560 ton om året.

Download (PDF 0.6 MB)

Energibesparende pumpeværk: KSB skifter til varmtvandsdrift

Energibesparende pumpeværk: KSB skifter til varmtvandsdrift

Varmeproduktionen med to UT-L varmekedler og et modulopbyggede kraftvarme giver en årlig besparelse på omkring 1 GWh naturgas – og reducerer CO2-emissionen med 2.000 t.

Download (PDF 0.4 MB)

Boschs afdeling i Lollar: Varme, strøm og trykluft produceres omkostningseffektivt

Boschs afdeling i Lollar: Varme, strøm og trykluft produceres omkostningseffektivt

Integreret systemstyring MEC System, der sikrer høj datatransparens og perfekt samspil mellem de enkelte anlæg.

Download (PDF 0.5 MB)

Afspil video

Beck+Heun: Her smides der ikke penge ud af vinduet

Modulopbygget dampkedelsystem fra Bosch, der øger energieffektiviteten med ca. 20% sammenlignet med det gamle anlæg.

Download (PDF 0.4 MB)

Medicinalindustrien

Octapharma moderniserer dampkedelsystem

Octapharma moderniserer dampkedelsystem

Eftermontering af moderne Bosch teknologier til sikring af maksimal effektivitet, gennemgående automatisering, optimal driftssikkerhed og smart dataanalyse.

Download (PDF 0.7 MB)

Cefak: produktion af homøopatisk medicin med Bosch dampproduktion

Cefak: produktion af homøopatisk medicin med Bosch dampproduktion

Modulopbygget U-MB dampkedel til Solidas nye produktion med overbevisende lille monteringsareal og høj dampkvalitet.

Download (PDF 0.4 MB)

Fleretages kedelhus hos medicinalproducenten Bionorica

Fleretages kedelhus hos medicinalproducenten Bionorica

De anvendte kedler og komponenter har en kompakt konstruktion, der udnytter pladsen optimalt – og de formonterede moduler var hurtigt monteret.

Download (PDF 0.8 MB)