Har du brug for hjælp?

Vedvarende energi

Med miljøvenlige alternativer til fossile brændstoffer kan du reducere dit CO2-aftryk på den lange bane. Benyt dig af den mulighed, som alle Bosch industrikedler giver, for at skifte til alternative brændstoffer i forbindelse med moderniseringer.

Brintkedler

Forbrændingen af brint (H2) er meget miljøvenlig. Der dannes ikke CO2, men derimod rent vand. Til alle Bosch industrikedler i det mellemstore og store effektområde tilbyder vi løsninger baseret på op til 100 % brint. Hvis den tilgængelige brintmængde er svingende eller utilstrækkelig, er det muligt at anvende en del af brinten til din procesdamp- eller varmtvandsproduktion. Alle konventionelle Bosch industrikedler fås også som »H2-ready«. Det betyder, at du nemt kan skifte til brint på et senere tidspunkt.

Biogaskedler

Ved industriel brug som for eksempel på bryggerier dannes der ofte biogasser i forbindelse med anvendelsen af organisk affald. Alle varmtvands- og dampkedler fra Bosch kan leveres som biogasvarianter. Vi tilpasser systemet præcist til sammensætningen af dine biogasser, så der opnås høj effektivitet og minimal emission. Da den dannede biogasmængde ikke altid stemmer overens med varmebehovet, er der også mulighed for specialløsninger med to eller tre brændstoffer. På den måde kan den anvendte gassammensætning tilpasses dynamisk afhængigt af den tilgængelige biogasmængde.

Kedler til bioolie og specialbrændstof
Kedler til bioolie og specialbrændstof

Inden for mange områder af den moderne produktion opstår bioolie og specialbrændstoffer som for eksempel alkohol eller fiskeolie som et biprodukt. Ved at anvende disse som brændstof til kedelanlæg reduceres brugen af fossile brændstoffer til opvarmnings- og procesvarme. Samtidig undgår man udgifter til logistik og bortskaffelse. Vi bestykker vores varmtvandskedler og dampkedler individuelt med specialløsninger, som passer til dine specifikke brændstoffer. Det gælder for eksempel brændstofforvarmning, automatisk pneumatisk rengøring fyrrummet samt specialbrændere til minimering af emissionen.

Overskudsvarmekedel

Inden for den industrielle produktion og ved decentral strømproduktion på eksempelvis kraftvarmeværker eller i turbiner dannes der ofte varm røggas. Med vores overskudsvarmekedler kan man forvandle den indeholdte energi til varmt vand eller damp. Derved reduceres det samlede energibehov. Ud over rene overskudsvarmesystemer fås også kombisystemer, hvor man både anvender overskudsvarmen og opnår fyringseffekt. Via overskudsvarme producerer de op til 15 % af kedlens maksimale effekt på en miljøvenlig måde. Ved delbelastningsdrift leverer de endda mere end 50 % af ydelsen.

Hybridkedler

Industrivirksomheder og moderne energiforsyningsanlæg forsynes i stadig større udstrækning med systemer til regenerativ strømproduktion. Med vores hybridkedler kan du anvende overskud på op til 5 MW pr. kedel til varmtvands- eller dampforsyning og derved reducere brugen af brændstoffer til et minimum. Vi kan også udføre hybridkedler i kombination med biobrændstoffer som CO2-neutrale varianter. Alle Bosch kedler i serierne UL og ZFR kan leveres som hybridmodeller.

Elektrokedler

Med vores elektrodampkedler i serien ELSB kan du producere strøm på en mere miljørigtig måde via regenerative kilder til dampproduktion. Der opstår i den forbindelse ikke nogen former for røggas. Bosch elektrokedlerne er kompatible med alle vores systemkomponenter til vandproduktion og kondensatøkonomi. Via integrationen af førende teknik i vores styringer er du sikker på, at kedlen kun aktiveres, hvis der er grøn strøm til rådighed. Kontakt os for at få en CO2-neutral dampforsyning.

Procesvarmeforsyning og dekarbonisering – hvordan ser fremtidens industrikedel ud?

Til fagrapport (PDF 1.3 MB)