Har du brug for hjælp?
Industrikedler

Kundeservice industrikedler

Serviceprospekt (PDF 0.6 MB)

Vores industriservice sikrer, at anlæggene kører problemfrit og opfylder selv de højeste krav. Vi tilbyder et altomfattende udvalg af serviceydelser fra opstart og vedligeholdelse til fjernanalyse. Ved du ikke, om dit kedelanlæg stadig holder den tekniske stand og kører effektivt? Det kan vi også hjælpe med – vores eksperter vurderer på grundlag af dit udgangspunkt, om der er mulighed for at foretage moderniseringer.

Oversigt over vores ydelser:

Idrifttagning, service, tilbagevendende kedelkontrol
Afhjælpning af fejl og anlægssvigt
24-timers industrikedel-hotline
Sikker fjernadgang MEC Remote
Levering af reservedele og reservedels-hotline
Reparation og undersøgelse af årsag
Anlægsanalyse og kundespecifikke moderniseringspakker