Modernisering

Vil du have detaljerede informationer?

Kontakt os

Vores industrikedler af mærket Loos, i dag Bosch, har ofte kørt i over 30 år. I de fleste tilfælde er der dog et stort potentiale for at forbedre effektiviteten af kedelanlæg, der har været i brug i 15 år eller mere.

Vores modulopbyggede systemkomponenter kan nemt og effektivt eftermonteres på eksisterende anlæg. I mange tilfælde har disse moderniseringer tjent sig selv ind på 1 til 2 år.

accordion_module

 • Røggasvarmeveksler (Economiser) reducerer røggasvarmetabet, op til 7%
 • En kondenserende varmeveksler til varmegenvinding ved lave temperaturer, op til 7%
 • Udnyttelse af kondensvandet reducerer brændstofforbruget, op til 12%

Fyr

 • Omstilling fra olie- til gasfyret drift, anvendelse af fyring med flere typer brændsel, op til 40%
 • Forbrændingsregulering optimerer løbende brændstof-luft-blandingen
 • Systemregulering til minimering af koldstarter og forventilationstab
 • Omdrejningsregulering reducerer brænderens strømforbrug, op til 75%

Automatiseringsgrad

 • Måling af de vejledende grænseværdier reducerer tab som følge af afsaltning
 • Automatisk afsaltning og udvaskning, der dækker behovet
 • Overvågning af kondensvandets kvalitet for sikker brug af kondensvandet

Anlæggets tilgængelighed

 • Remote-service-interface, der giver dig adgang til omgående digital hjælp fra Bosch eksperter
 • Proaktiv tilstandsovervågning melder potentielle fejl, før de opstår
 • Koldstartautomatik optimerer opvarmningstiden og minimerer slitagen
 • Fjernovervågning og sms-notifikation til den ansvarlige reducerer overvågningsarbejdet

Tilskudsordninger

 • Systematisk registrering og analyse af forbrugsdata gør det muligt at gøre brug af forskellige tilskudsordninger
 • Afhængigt af land kan ejeren af anlægget reducere sin investering med op til 50%

Du kan få yderligere informationer i vores brochure

Modernisering af kedelanlæg (PDF 1.2 MB)

Eksempler på moderniseringer i praksis:

Sutter opnår markante energibesparelser

Mere effektivitet med modernisering (PDF 0.2 MB)

Smart dataanalyse letter fremtidige optimeringer

Octapharma moderniserer dampkedelsystem (PDF 0.7 MB)