Betingelser for brug

  • Med disse CAD-produktdata gør Bosch Industriekessel GmbH det muligt at foretage visuel overordnet planlægning.
  • Bosch Industriekessel GmbH forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer af CAD-produktdataene i forhold til den version, du har downloadet.
  • Bosch Industriekessel GmbH fraskriver sig ethvert ansvar i tilfælde af forsæt, grov uagtsomhed og manglende egenskaber, der var blevet tilsikret, medmindre loven foreskriver dette. Bosch Industriekessel GmbH fraskriver sig ethvert ansvar for følgeskader, der måtte opstå som følge af forkert videre anvendelse af informationerne.

  • Produktdataene vedrører standardudførelsen af vores komponenter.
  • Der er ikke taget højde for kedeltekniske forhold og anlægsspecifikke konstruktionskriterier i disse CAD-produktdata, så kontakt en af vores afdelinger for at høre mere herom.
  • Videre distribution af CAD-produktdataene ud over til afvikling af tilbud og ordrer kræver samtykke fra Bosch Industriekessel GmbH.
  • Producentbetegnelserne på CAD-produktdataene må ikke ændres.