Afspændings- og varmegenvindingsmodul EHM
Komponenter

Afspændings- og varmegenvindingsmodul EHM

Modulet øger virkningsgraden og reducerer brændstof- og spædevandsforbruget.

Oversigt
  • Til genvinding af varme fra afsaltningsvand/kondensat
  • Øgning af anlæggets virkningsgrad med op til 2 %
  • Lavere brændstof-, kølevands- og spildevandsomkostninger
  • Straks driftsklar efter hurtig og nem montering med få tilslutninger
Fordele

Modulet genvinder størstedelen af den indeholdte varme fra temperaturførende vand (afsaltningsvand/kondensat) fra et kedelanlæg. I afspændingsbeholderen afspændes det vand, der står under tryk. Den flash-damp, der opstår herved, understøtter opvarmningen af fødevandsbeholderen. I den efterkoblede varmeveksler forvarmes kedelanlæggets tilsætningsvand og afsaltningsvandet/kondensatet nedkøles til en temperatur på ca. 35 °C.

Modulet består af afspændingsbeholder, integreret varmeveksler til varmegenvinding, bærende konstruktion og nødvendigt udstyr.

Modulet sælges med alle nødvendige armaturer, færdigmonteret fra fabrikken og varmeisoleret.