Dampakkumulatormodul SAM
Komponenter

Dampakkumulatormodul SAM

Modulet stiller ekstra damp til rådighed i spidsbelastningsperioder.

Oversigt
  • Til dækning af kortvarige spidsbelastninger
  • Udligning af kortvarige effektspidser
  • Reduktion af vandmedrivning og de negative følger heraf
  • Reduktion af dampgeneratorens koblingshyppighed
  • Reduktion af energiforbruget og slitagen
Fordele

Modulet har til formål at lagre et defineret energiindhold, der står til rådighed som aflastningsdamp ved tryksænkning. Anvendelsesområdet er dækning af spidsbelastninger, fx ved kortvarig overskridelse af dampgeneratorens kapacitet. Jo større vandindhold i beholderen, jo mere efterfordampningsvarme.

Dampakkumulatoren består af en liggende cylindrisk beholder med indbygget dampdyserør.

Modulet er varmeisoleret og leveres funktionsklart med monteret udstyr. Modulet er udstyret med et udluftnings-, afløbsafspærrings-, påfyldningsafspærrings-, dampindløbs- og -udtagningsarmatur, overløb og overtrykssikring, direkte temperaturvisning og vandstandsindikator.

DIN MENING ER VIGTIG FOR OS!

Hej og goddag,

vi ville gerne vide mere om hvorfor du besøger denne webside, og om du har fundet det, du søgte efter. Vi har kun 5 spørgsmål til dig, og vi ville blive meget glade for at du kunne besvare dem.

Naturligvis vil alle oplysninger blive behandlet anonymt og fortroligt. Resultaterne hjælper os med at gøre denne webside bedre. Hvis du har spørgsmål vedrørende rundspørgen, kan du klikke her Hvis du vil fortsætte med rundspørgen, skal du klikke på VIDERE.

Videre Deltag senere

Hvis du ikke ønsker at deltage i vores undersøgelse, kan du blot lukke vinduet her.

I overensstemmelse med de retlige bestemmelser om databeskyttelse og retningslinjerne fra ADM (Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V.) og ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research). Dine oplysninger videregives ikke til tredjeparter.