Dampfordeler SD
Komponenter

Dampfordeler SD

Modulet sørger for at fordele den producerede dampmassestrøm til de forskellige forbrugere.

Oversigt
  • Til fordeling af dampmassestrømmen til forbrugerne
  • Reduceret nettab med central fordeling i anlæg med komplekse forbrugerstrukturer
  • Besparelser takket være central betjening og vedligeholdelse
Fordele

I fordeleren fordeles den genererede dampmassestrøm til forbrugerne, restfugtigheden udskilles og afvandes.

Et samlerør med ordrespecifikt antal rørudgange færdigmonteres til en modulenhed med flangetilslutninger og alle de nødvendige armaturer.

Fordelerne udstyres med trykindikator, afspærrings-, tilbageslags- og kondensatafledningsarmaturer i henhold til leveringsomfanget og leveres varmeisoleret.