Dampkedel

Dampkedel

Med fire forskellige kedelkonstruktioner i typeserien Universal, enten som enkelt- eller toflammerørkedel, kan vi tilbyde et altomfattende sortiment til ethvert dampforbrug.

Bosch dampkedlerne producerer procesvarme i effektområdet fra 175 til 55.000 kg i timen og er velegnede til alle applikationer. Dimensionering og installation af udstyr af produkterne sker kundespecifikt med mange forskellige muligheder og variationer. Resultatet er maksimal energieffektivitet, mens ressourcerne skånes, og kedlen er maksimalt disponibel. Den intelligente styringsteknik fra Bosch sikrer komfortabel, fuldautomatisk dampkedeldrift.

Universal dampkedel CSB
Dampkedel

Universal dampkedel CSB

 • Fås i seks ydelsesstørrelser fra 300 til 5.200 kg/h for tryk fra 0,5 til 16 bar
 • Høj virkningsgrad op til 95,3 % med integreret Economiser og spiralformede varmevekslerrør
 • Fleksibelt anvendelig med forskellige brændstoffer og som multibrændselsfyring (olie, gas, biogas, brint)
Universal dampkedel U-ND, U-HD
Dampkedel

Universal dampkedel U-ND, U-HD

 • For mindre til mellemstort dampbehov fra 175 til 3.200 kg/h ved op til 16 bar
 • Fleksibelt anvendelig med forskellige brændstoffer og som multibrændselsfyring (olie, gas, biogas, brint)
 • Effektiv isolering og høj virkningsgrad
Universal dampkedel U-MB
Dampkedel

Universal dampkedel U-MB

 • Tretrækskedel for mindre til mellemstort dampbehov fra 200 til 2.000 kg/h ved op til 16 bar
 • Mindre pladsbehov for enkel transport ind i opstillingsrummet
 • Høj virkningsgrad med integreret Economiser
Universal dampkedel UL-S, UL-SX
Dampkedel

Universal dampkedel UL-S, UL-SX

 • Tretrækskedel for mellemstort til stort dampbehov fra 1.250 til 28.000 kg/h ved op til 30 bar
 • Højt konstant tryk og dampkvalitet - også med store udsving i dampforbruget
 • Høj virkningsgrad med trestrengs-teknik, integreret Economiser og effektiv isolering
Universal dampkedel ZFR, ZFR-X
Dampkedel

Universal dampkedel ZFR, ZFR-X

 • Tretrækskedel for et meget stort damp- eller varmebehov fra 18.000 til 55.000 kg/h ved op til 30 bar
 • Ekstremt højt reguleringsområde ved hjælp af drift med en/to ildkanaler
 • Højt konstant tryk og dampkvalitet - også med store udsving i dampforbruget