Kedelstyring Control 8000
Styringer og konnektivitet

Kedelstyring Control 8000

Med Control 8000 kan mellemstore eller store fyringsanlæg betjenes effektivt og nemt - også via internettet. Den modulopbyggede teknik giver mulighed for projektspecifik installation.

Produktfordele
 • Innovativ styring til kedler med touch-display
 • Afstemning af kundespecifikke krav med funktionsmoduler, der kan udvides fleksibelt
 • Nem at netforbinde med andre entreprisedele
 • Fjernlogon, der fås som ekstraudstyr, overfører den aktuelle anlægsstatus, muliggør stedsuafhængig anlægsstyring og giver meddelelse om vigtige hændelser via sms eller e-mail
 • Enkel styring også til komplekse hydrauliske systemer
Produktfunktioner
 • Control 8000 leverer grafiske oversigter over samtlige varmekredse og systemkomponenter. Den kedelansvarlige kan navngive varmekredsene individuelt via et tastatur. Varmekredse og varmeenheder kan vises detaljeret i flere niveauer. Apparatet viser her oversigter via og i hydrauliske visninger. Der findes et manuelt betjeningsniveau til alle systemkomponenter.
 • Det integrerede internet-interface giver brugeren mulighed for at udføre softwareopdateringer og -udvidelser. Til fjernstyring kan alle displayvisninger desuden overføres en-til-en på en tablet eller en pc.
 • Via det integrerede Modbus-standardinterface er det muligt at etablere problemfri forbindelse til bygningsstyringsteknik. Tilslutningen sker helt enkelt med et netværksstik. Via Modbus-interfacet kan et modulopbygget kraftvarmeværk fra Bosch også netværksforbindes med styringen. Displayet på Control 8000 leverer et godt overblik over den tilsluttede bygningsstyringsteknik - og ved tryk på en knap detaljerede visninger af de enkelte anlægskomponenter.
 • Control 8000 har en modulopbygget arkitektur, der gør den meget fleksibel. Med passende moduler kan styringens funktionsomfang udvides målrettet og afstemmes præcist til alle krav og ønsker. Op til fire moduler kan helt enkelt integreres i apparatet.
 • Control 8000 indeholder standardstyringsfunktioner til kedelkreds og drikkevandsopvarmning. Hvis der ikke er brug for kedelkredsen, kan man som alternativ have en blandet varmekreds.
 • Standardfunktionsomfanget omfatter: ON-/OFF-kontakt, 0-10-V-indgang, 0-10-V-tilbagemelding, potentialfri kombinationsfejlmelding og ekstern lås.
 • Funktionsmodul SI til integration af op til 5 eksterne sikkerhedsenheder
 • Funktionsmodul MM til integration af to varmekredse med eller uden indstillingselement
 • Funktionsmodul CM til integration af op til fire konventionelle varmeenheder
 • Funktionsmodul MW til integration af en varmekreds- og en varmtvandsfunktion
 • Funktionsmodul AM til integration af en alternativ varmeenhed som f.eks. modulopbyggede kraftvarmeværker, gasvarmepumpe, fastbrændselskedel og/eller bufferbeholder