Komponenter til kedel

Komponenter til kedel

Kedeltilbehør til perfekt afstemt system og effektiv drift.

Ved at kombinere de pålidelige kedler fra Bosch med intelligente styringer og systemkomponenter bliver de til supereffektive komplette systemer. Om der er tale til spildvarmegenvinding for at reducere brændstofforbruget, termiske beholdere til effektiv integration af vedvarende energi eller forkonfigurerede hydraulikmoduler - tilbehørssortimentet til kedler omfatter løsninger, der er nemme at integrere, også i komplekse applikationer.

Røggasvarmeveksler til varmtvandskedler
Komponenter til varmtvandskedler

Røggasvarmeveksler til varmtvandskedler

 • Effektiv genvinding af spildvarme og reduktion af røggastabet
 • Maksimal energigevinst med udnyttelse af brændværdien
 • Op til 7 % brændstofbesparelse, ved en udnyttelse af brændværdien op til 15 %
Vandbehandlingsmodul WTM
Komponenter

Vandbehandlingsmodul WTM

 • Fuldautomatisk blødgøring af det rene vand forebygger kalkaflejring
 • Konstant fødevand med lav hårdhed for at undgå til tilkalkning af kedlens varmeflader
 • Sikrer effektiv varmeoverførsel, høj rentabilitet og lang levetid for kedlen
Bufferbeholder
Komponenter

Bufferbeholder

 • Bufferbeholder som centralt bindeled i varmesystemet
 • Fleksibel brug takket være mange varianter
 • Kompakt beholdervolumen fra 500 til 1.300 liter
Returflow-temperatursikring RTS
Komponenter

Returflow-temperatursikring RTS

 • Til overholdelse af den nødvendige returløbstemperatur
 • Hurtig og nem at installere
 • Sikker opfyldelse af driftsbetingelserne
Fremløbsadapter SP
Komponenter

Fremløbsadapter SP

 • Til montering af sikkerhedsteknisk udstyr
 • Leveres klar til hurtig montering
 • Nøjagtig overholdelse af myndighedskrav
Returadapter RP
Komponenter

Returadapter RP

 • Til temperaturovervågning
Gasreguleringsmodul GRM
Komponenter

Gasreguleringsmodul GRM

 • Til pålidelig brændstofforsyning med gas
 • Leveres klar til hurtig montering
 • Nøjagtig overholdelse af myndighedskrav
Olieforsyningsmodul OSM
Komponenter

Olieforsyningsmodul OSM

 • Til fremføring af den korrekte oliemængde med cirkulationsforsyning
 • Kan anvendes til alle Bosch oliefyrede kedelsystemer med cirkulationsforsyning
 • Leveres klar til hurtig montering
Oliecirkulationsmodul OCM
Komponenter

Oliecirkulationsmodul OCM

 • Til pålidelig brændstofforsyning med olie
 • Leveres klar til hurtig montering
 • Sikker registrering af olieforbruget