Komponenter til kedel

Kedeltilbehør til perfekt afstemt system og effektiv drift.

Ved at kombinere de pålidelige kedler fra Bosch med intelligente styringer og systemkomponenter bliver de til supereffektive komplette systemer. Om der er tale til spildvarmegenvinding for at reducere brændstofforbruget, termiske beholdere til effektiv integration af vedvarende energi eller forkonfigurerede hydraulikmoduler - tilbehørssortimentet til kedler omfatter løsninger, der er nemme at integrere, også i komplekse applikationer.

Røggasvarmeveksler til varmtvandskedler

Komponenter til varmtvandskedler

Røggasvarmeveksler til varmtvandskedler

  • Effektiv genvinding af spildvarme og reduktion af røggastabet
  • Maksimal energigevinst med udnyttelse af brændværdien
  • Op til 7 % brændstofbesparelse, ved en udnyttelse af brændværdien op til 15 %
Vandbehandlingsmodul WTM

Komponenter

Vandbehandlingsmodul WTM

  • Fuldautomatisk blødgøring af det rene vand forebygger kalkaflejring
  • Konstant fødevand med lav hårdhed for at undgå til tilkalkning af kedlens varmeflader
  • Sikrer effektiv varmeoverførsel, høj rentabilitet og lang levetid for kedlen
Bufferbeholder

Komponenter

Bufferbeholder

  • Bufferbeholder som centralt bindeled i varmesystemet
  • Fleksibel brug takket være mange varianter
  • Kompakt beholdervolumen fra 500 til 1.300 liter
Har du brug for hjælp?