Komponenter til varmtvandskedler

Varmtvandskedelmoduler til nem montering og sikker kedeldrift.

Vores moduler til varmtvandskedler letter montagen og sikker drift af anlægget. De leveres formonteret fra fabrikken og er også egnede til eftermontering.

Røggasvarmeveksler til varmtvandskedler

Komponenter til varmtvandskedler

Røggasvarmeveksler til varmtvandskedler

  • Effektiv genvinding af spildvarme og reduktion af røggastabet
  • Maksimal energigevinst med udnyttelse af brændværdien
  • Op til 7 % brændstofbesparelse, ved en udnyttelse af brændværdien op til 15 %
Vandbehandlingsmodul WTM

Komponenter

Vandbehandlingsmodul WTM

  • Fuldautomatisk blødgøring af det rene vand forebygger kalkaflejring
  • Konstant fødevand med lav hårdhed for at undgå til tilkalkning af kedlens varmeflader
  • Sikrer effektiv varmeoverførsel, høj rentabilitet og lang levetid for kedlen
Har du brug for hjælp?