Komponenter til varmtvandskedler

Komponenter til varmtvandskedler

Varmtvandskedelmoduler til nem montering og sikker kedeldrift.

Vores moduler til varmtvandskedler letter montagen og sikker drift af anlægget. De leveres formonteret fra fabrikken og er også egnede til eftermontering.

Røggasvarmeveksler til varmtvandskedler
Komponenter til varmtvandskedler

Røggasvarmeveksler til varmtvandskedler

 • Effektiv genvinding af spildvarme og reduktion af røggastabet
 • Maksimal energigevinst med udnyttelse af brændværdien
 • Op til 7 % brændstofbesparelse, ved en udnyttelse af brændværdien op til 15 %
Returflow-temperatursikring RTS
Komponenter

Returflow-temperatursikring RTS

 • Til overholdelse af den nødvendige returløbstemperatur
 • Hurtig og nem at installere
 • Sikker opfyldelse af driftsbetingelserne
Fremløbsadapter SP
Komponenter

Fremløbsadapter SP

 • Til montering af sikkerhedsteknisk udstyr
 • Leveres klar til hurtig montering
 • Nøjagtig overholdelse af myndighedskrav
Returadapter RP
Komponenter

Returadapter RP

 • Til temperaturovervågning
 • Leveres klar til hurtig montering
Vandbehandlingsmodul WTM
Komponenter

Vandbehandlingsmodul WTM

 • Fuldautomatisk blødgøring af det rene vand forebygger kalkaflejring
 • Konstant fødevand med lav hårdhed for at undgå til tilkalkning af kedlens varmeflader
 • Sikrer effektiv varmeoverførsel, høj rentabilitet og lang levetid for kedlen
Gasreguleringsmodul GRM
Komponenter

Gasreguleringsmodul GRM

 • Til pålidelig brændstofforsyning med gas
 • Leveres klar til hurtig montering
 • Nøjagtig overholdelse af myndighedskrav
Olieforsyningsmodul OSM
Komponenter

Olieforsyningsmodul OSM

 • Til fremføring af den korrekte oliemængde med cirkulationsforsyning
 • Kan anvendes til alle Bosch oliefyrede kedelsystemer med cirkulationsforsyning
 • Leveres klar til hurtig montering
Oliecirkulationsmodul OCM
Komponenter

Oliecirkulationsmodul OCM

 • Til pålidelig brændstofforsyning med olie
 • Leveres klar til hurtig montering
 • Sikker registrering af olieforbruget
Olietryk-styremodul ORM
Komponenter

Olietryk-styremodul ORM

 • Til at holde trykket konstant
 • Leveres klar til hurtig montering
 • Forbedring af driftssikkerheden
Olieforopvarmningsmodul OPM
Komponenter

Olieforopvarmningsmodul OPM

 • Til foropvarmning af tyktflydende brændstoffer
 • Kan anvendes til alle Bosch oliefyrede kedelsystemer med cirkulationsforsyning
 • Forbedring af driftssikkerheden