Luftforvarmersystem APH
Komponenter

Luftforvarmersystem APH

Med dette system forvarmes forbrændingsluften og sænkes røggastemperaturen. Virkningsgraden stiger.

Oversigt
  • For større systemeffektivitet og reduceret brændstofforbrug med op til 2 %
  • Forvarmning af forbrændingsluften overtager en lille del af brænderens termiske ydelse
  • Mindre investeringer sammenlignet med konventionelle løsninger, kortere amortiseringsperiode
  • Begrænset service- og reparationsbehov
Fordele
  • I nye dampkedelanlæg med Economiser kan luftforvarmning anvendes som en funktion, der forbedrer virkningsgraden, når det ikke er praktisk muligt at integrere en røggaskondensator.
  • Luftforvarmersystemet tilbydes i standardversion til Bosch dampkedler med en ildkanal eller to ildkanaler samt Duoblock-brændere. Systemet er økonomisk fra en kedeleffekt på ca. fem ton damp i timen. Med muligheden for opstilling af ventilatoren oven på kedlen får man et meget kompakt system på en lille opstillingsflade. Investeringen har normalt betalt sig selv tilbage på 1,5 til 2 år.

I Bosch systemet anvendes en delstrøm af det opvarmede fødevand til at hæve forbrændingslufttemperaturen. Den derved nedkølede fødevandsdelstrøm øger effektiviteten med en yderligere sænkning af røggastemperaturen i den efterkoblede kombi-røggasvarmeveksler.

Luftforvarmersystemet består af 3-vejsventil, kombineret røggasvarmeveksler og varmeveksler på luftsiden. Sammenlignet med de almindelige systemer med to kredse er der her ikke behov for cirkulationspumpe, ekspansionsbeholder og forskelligt elektronisk sikkerheds- og reguleringsudstyr. Både investeringens størrelse og de løbende vedligeholdelses- og reservedelsomkostninger bliver mindre.

DIN MENING ER VIGTIG FOR OS!

Hej og goddag,

vi ville gerne vide mere om hvorfor du besøger denne webside, og om du har fundet det, du søgte efter. Vi har kun 5 spørgsmål til dig, og vi ville blive meget glade for at du kunne besvare dem.

Naturligvis vil alle oplysninger blive behandlet anonymt og fortroligt. Resultaterne hjælper os med at gøre denne webside bedre. Hvis du har spørgsmål vedrørende rundspørgen, kan du klikke her Hvis du vil fortsætte med rundspørgen, skal du klikke på VIDERE.

Videre Deltag senere

Hvis du ikke ønsker at deltage i vores undersøgelse, kan du blot lukke vinduet her.

I overensstemmelse med de retlige bestemmelser om databeskyttelse og retningslinjerne fra ADM (Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V.) og ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research). Dine oplysninger videregives ikke til tredjeparter.