Spildvarmekedel fyret med egen spildvarme
Spildvarmekedel fyret med egen spildvarme

Spilvarmesystemer

Spildvarmekedel fyret med egen spildvarme

Den konventionelt fyrede kedel producerer varme eller procesvarme og udnytter samtidig varmepotentialet fra spildvarmekilder.

Oversigt

  • Konventionelt fyret varmeenhed med ekstra integreret røgkanal til udnyttelse af overskudsvarme
  • Miljøvenlig produktion af fyringsvarme- eller procesvarme gennem udnyttelse af spildvarmekilder
  • Høj forsyningssikkerhed med fyret med egen spildvarme
  • Robust, driftssikker og med lang levetid
  • Fleksibelt anvendelig med forskellige brændstoffer og som multibrændselsfyring (olie, gas, biogas, brint)
  • Ideel i kombination med modulopbyggede kraftvarmeværker eller gasturbiner

Fordele

Oversigt
  • Disse varmtvands- eller dampkedelvarianter er konventionelt fyrede 3-strengs-kedler med ekstra integreret separat røgkanal til udnyttelse af spildvarme. Anvendes hovedsageligt i kombination med kraftvarmeværker eller gasturbiner. I spildvarmestrengen udnyttes den varme røggas fra forudgående forbrændingsprocesser som hjælp i varm- eller procesvarmeproduktionen.
  • Ved brug af spildvarmekedler uden ekstra fyring er det normalt nødvendigt med ekstra spidsbelastningskedler. Det er ofte ikke nødvendigt i konstruktionsvarianten på grund af fyringen med egen spildvarme. Investeringsomkostninger, pladsbehov og udstyrsomkostninger reduceres markant.
Udstyr

Det mulige udstyr er identisk med udstyrsmulighederne til kedelserien Universal damkedler UL-S og Unimat varmtvandskedler UT-H.

Har du brug for hjælp?