Styringer og konnektivitet

Smart og transparent: intelligent styrings- og fjernstyringsteknik fra Bosch for at forbedre produktivitet, automatisering, effektivitet og tilgængelighed.

Vores innovative styringen er med optimal brugervenlig betjening og høj datatransparens for at opnå maksimal energieffektivitet. Muligheden for sikker fjerntilslutning gør anlægget mere disponibelt og giver plads til mere fleksibilitet inden for overvågning. Driftssikre, netværksforbundne, fleksible, energieffektive og brugervenlige - styringer fra Bosch.

Kedelstyring BCO

Styringer og konnektivitet

Kedelstyring BCO

 • Projektspecifik styring til optimal styring af damp- eller varmtvandskedler
 • Optimal forsynings- og driftssikkerhed med integrerede overvågnings- og sikkerhedsfunktioner
 • Condition Monitoring, der sikrer ensartet høj systemeffektivitet, og at damp-, varmtvands- og kedelanlæg har høj disponibilitet
Anlægsstyringssystem SCO

Styringer og konnektivitet

Anlægsstyringssystem SCO

 • Til intelligent styring af flerkedelanlæg og kedelsystemer
 • Nem at slutte til overordnede visualiserings- og styresystemer
 • Integrerede overvågnings- og sikkerhedsfunktioner til beskyttelse mod fejlbetjening
Kompakt varmtvandskedelstyring CWC

Styringer og konnektivitet

Kompakt varmtvandskedelstyring CWC

 • Modulopbygget, komplet løsning med omkostningsfordel, til alle enkeltflamme-varmtvandskedler og varmekedler
 • Intelligent følgestyring for op til fire kedler
 • Intuitiv betjening med hurtig adgang via farvedisplay og funktionstaster
Kompakt dampkedelstyring CSC

Styringer og konnektivitet

Kompakt dampkedelstyring CSC

 • Til komfortabel styring af dampkedler op til 4.000 t damp i timen
 • Godt pris-ydelses-forhold for dampkedler til 4.000 kg/t damp
 • Touch-farvedisplay til brugervenlig betjening og klar visualisering af driftstilstande
Kedelstyring Control 8000

Styringer og konnektivitet

Kedelstyring Control 8000

 • Kundeindividuel styring via funktionsmoduler, der kan udvides fleksibelt
 • Intuitiv betjening via farvetouchdisplay
 • Nem tilknytning til bygningsstyringsteknik
 • Sikker fjernopkobling for høj tilgængelighed og lokationsuafhængig betjening af dit varmesystem
MX25

Styringer og konnektivitet

MX25

 • Enkel styring til gulvmonterede kedler med integreret brænder
 • Indbygget CW400-modul til forenkling af programmering og diagnose
 • Mulighed for installation af to ekstra integrerede funktionsmoduler i et hus
Effektivitetsassistenten MEC Optimize

Styringer og konnektivitet

Effektivitetsassistenten MEC Optimize

 • Registrering af øgede energitab med intelligent lokal dataanalyse
 • Mere disponibelt anlæg - slitageprognoser giver mulighed for at optimere vedligeholdelseskonceptet
 • Højere driftssikkerhed - intelligent kedelbog med automatisk vurdering af testdata
Fjernadgang MEC Remote

Styringer og konnektivitet

Fjernadgang MEC Remote

 • Komfortabel fjernovervåning af dit kedelsystem og adgang til alle vigtige driftsparametre
 • Enkel integration af Remote-teknologien til forbindelse vi internet eller firmanetværk
 • Hurtig og omkostningseffektiv online-understøttelse fra Bosch eksperter efter ønske
Har du brug for hjælp?