Unimat varmtvandskedel UT-H
Unimat varmtvandskedel UT-H
Unimat varmtvandskedel UT-H
Unimat varmtvandskedel UT-H
Varmtvandskedel

Unimat varmtvandskedel UT-H

UT-H er en energieffektiv varmtvandskedel i effektområdet fra 820 til 18.300 kW ved op til 30 bar. Egnet til alle processer i det høje temperatur- og trykområde. Muligheden for at skifte til klimaneutrale brændstoffer gør den fremtidssikker.

Oversigt
  • Højtryksvarmtvandskedel fra 820 til 18.300 kW med meget høje effektivitetsværdier
  • Fleksibel i brug inden for den forarbejdende industri og fjernvarmenet med temperaturniveauer på op til 225 °C
  • Kundeindividuel dimensionering og fremtidssikker teknologi
  • Brugerspecifikke styringskoncepter med integration af styreteknik og fjernovervågning
  • Mulighed for specialkonstruktioner som spildvarmekedel og hybridkedel
  • Gennemtestet og driftssikker konstruktion (»Made in Germany«)
Fordele

Sammen med en røggaskøler eller kondenserende røggaskøler udnytter UT-H den anvendte energi endnu mere effektivt. Der er mulighed for en brændstofbesparelse på op til 15 %. Yderligere effektivitetskomponenter som forbrændingsoptimering og det effektive Bosch-isoleringskoncept øger desuden kedelanlæggets virkningsgrad.

UT-H giver energieffektiv procesvarme som en- eller flerkedelanlæg i det høje temperaturområde op til 225 °C ved op til 30 bar. Bosch-kedlen er særligt velegnet til procesvarmeudnyttelse inden for industri og erhverv samt som supplement til kraftvarmeværker.

Bosch fremstiller UT-H iht. projektspecifikke krav med individuelt udstyr. Kedel- og brænderteknologi er afstemt efter hinanden og giver en miljøvenlig varmeproduktion. Det er til enhver tid muligt at skifte til klimaneutrale brændstoffer som biogas, bioolie eller grøn brint.

Du kan nemt betjene UT-H med kompaktstyringen CWC eller kedelstyringen BCO fra Bosch. De forkonfigurerede protokoller giver mulighed for en nem tilknytning til dit automatiseringssystem. Med den beskyttede eksterne adgang MEC Remote som ekstraudstyr opdager du hurtigt afgivelser i driften.

Bosch tilbyder for eksempel også UT-H i projektspecifikke specialkonstruktioner, for eksempel som spildvarmekedel med fyring og med firestrenget træk til delvis udnyttelse af spildvarmen eller som ren spildvarmekedel. Som ekstraudstyr fås en hybridkedel med elektrisk varmestav, for eksempel til udnyttelse af CO2-neutral strøm.

Det anvendte konstruktionsprincip i UT-H har en positiv indvirkning på levetiden og driftssikkerheden. Placeringen af ildkanal og vendekammer giver en ensartet opvarmning, herunder også i kold tilstand, og reducerer spændingerne i kedlen. Via det optimerede vandindhold opnår UT-H hurtigt den ønskede driftstemperatur.

Tekniske specifikationer
Model
Varmebærende medium 
Konstruktion
Kapacitet
Overtrykssikring
Maks. temperatur
Brændstof 
UT-H
UT-H
gas, olie, bio gas, bio olie, brint
tretræks ildkanal/røgrørs teknologi
820 op til 18.300 kW
op til 30 bar
op til 225 °C
gas, olie, bio gas, bio olie, brint