Unimat varmtvandskedel UT-HZ
Unimat varmtvandskedel UT-HZ
Unimat varmtvandskedel UT-HZ
Unimat varmtvandskedel UT-HZ
Varmtvandskedel

Unimat varmtvandskedel UT-HZ

Kedeltype UT-HZ sikrer pålidelig og effektiv varmeforsyning i det høje effektområde.

Oversigt
  • Tretrækskedel for et meget stort varmebehov fra 13.000 til 38.000 kW ved op til 30 bar
  • Ekstremt højt reguleringsområde ved hjælp af drift med en/to ildkanaler
  • Op til 93 % kedelvirkningsgrad uden, op til 96 % kedelvirkningsgrad med røggasvarmeveksler og op til 105 % med kondenserende varmeveksler
  • Forbrænding med færre skadelige stoffer takket være brug af specialudviklede fyringssystemer og grundig afstemning af den bedste kedel-/brænderkombination
  • Enkle udvidelsesmuligheder via integrerbar modulteknik
  • Høj tilladt temperaturspredning på op til 40 K og røgrørstræk fri for forstyrrende indbyggede flowenheder
Fordele
  • Unimat UT-HZ er en røgrørskedler bygget efter 3-strengs-teknikken med helt separate ildkanaler og røggaskanaler. Denne røgrørskedel med 2 ildkanaler har været i brug i årtier og bygges med separate røggaskanaler. Det gør også kedlen velegnet til drift med en enkelt fyring.
  • Varmtvandskedel UT-HZ anvendes overalt, hvor der er behov for meget store varmemængder. De vigtigste anvendelsesområder er fjernvarmeproduktion og produktionsindustrien.
  • Kedlerne er ikke kun egnede til uindskrænket parallel- eller enkeltdrift takket være den stabile separation på røggassiden. De særlige konstruktionsforanstaltninger til neutralisering af spændingskræfterne ved drift med en ildkanal er afgørende for den permanente stabilitet. Ildkanalerne er stukket gennem den nederste plade forrest og bagest og svejset fast. Det vandomskyllede bageste røggasvendekammer er adskilt med en vandgennemstrømmet, stabiliserende rørvæg og er samtidig forankret i den bageste plade. De store trykaflastningsarealer sikrer sammen med vendekammertagets bundforankring for lave spændingsbelastninger.
  • Ubegrænset enkeltdrift giver høj lastfleksibilitet. Reguleringsområdet fordobles og unødvendige energitab kan reduceres.
201203131703200.Schnitt UTHZ_Seite_konstruktion

Alle de tilbudte røgrørskedler fås med udstyr og er således en fuldt funktionsdygtig enhed. Basisudstyret omfatter kedeltrykkroppen, regulator- og sikkerhedsteknik, brænderenhed, klemkasse og styringskontaktskab inklusiv den komfortable kedelstyring BCO.

Variabelt udstyr efter kundens ønske

Schnitt_UTHZ_Ausstattung_COM_ausstattung
Tekniske specifikationer
Model
Varmebærende medium 
Konstruktion
Kapacitet
Overtrykssikring
Maks. temperatur
Brændstof 
UT-HZ
UT-HZ
højtryks-hedtvand
tretræks dobbelt ildkanal/røgrørs teknologi
13.000 op til 38.000 kW
op til 30 bar
op til 225 °C
gas, olie, bio gas, bio olie, brint