Unimat varmtvandskedel UT-M
Unimat varmtvandskedel UT-M
Unimat varmtvandskedel UT-M
Varmtvandskedel

Unimat varmtvandskedel UT-M

Den højeffektive UT-M er en trestrenget kedel, der leverer 750 til 19.200 kW varme ved op til 16 bar. De forskellige effektstørrelser og temperaturområder på op til 190 °C giver en fleksibel drift til utallige proces- og opvarmningsopgaver.

Oversigt
  • Effektiv opvarmnings- og procesvarme på op til 750 til 19.200 kW reducerer driftsudgifterne og emissionerne
  • Kompakt design til enkel transport til opstillingsstedet og hurtig opvarmning
  • Fleksible anvendelsesmuligheder inden for industri og erhverv samt kraftvarmeværker med temperaturer på op til 190 °C
  • Projektspecifikke styringsløsninger og realtidsovervågning som ekstraudstyr
  • Mulighed for egenudviklet komplet system med få emissioner eller CO2-neutral drift efter kundens ønske
  • Gennemtestet og servicevenlig konstruktion giver lang levetid og høj driftssikkerhed
Fordele

UT-M-kedlens design er optimeret til at sikre en ekstra høj effektivitet og en energioptimeret drift. Takket være den effektive genvinding af spildvarme reducerer du CO2-fodaftrykket på den lange bane, da brændstofforbruget reduceres med op til 15 %. Når den kombineres med brændværditeknologien, opnår Bosch-kedlen en virkningsgrad på op til 105 %.

Kedlen fra Bosch er trods sin høje effektivitet konstrueret på en pladsbesparende måde og egner sig også til eksisterende kedelhuse. Det kompakte design er blandt andet en fordel ved hurtig opvarmning og høj lastdynamik. Samtidig sørger den mindre udvendige flade og den effektive isolering for en høj varmeudnyttelse.

UT-M giver en stor grad af fleksibilitet med temperaturniveauer på op til 190 °C inden for proces- og opvarmningsvarme. Ved kaskadebrug kan der opnås effekter på >19 MW, ligesom der kan opnås fuldautomatisk styring med intelligent følgekobling. Den lave tilladte returtemperatur på mindst 50 °C og en temperaturspredning på op til 50 K bidrager til en høj effektivitet.

Med den kompakte styring CWC eller kedelstyringen BCO til komplekse opgaver tilbyder vi et individuelt styringskoncept til dit UT-M-kedelanlæg. Dermed kan du opnå integration i dit automatiseringssystem på en enkel måde. Den beskyttede eksterne adgang MEC Remote fra Bosch giver desuden hurtig reaktion, når behovet opstår.

Vi leverer UT-M i henhold til dine projektspecifikke krav - som en enhed med monteret udstyr, brænder og komponenter som hævning af returtemperatur. Som et fremtidssikkert energisystem forbrænder kedlen på en meget emissionssvag måde og kan dimensioneres til klimaneutral brændstoffer som brint, bioolie eller biogas.

Det anvendte trestrengede princip giver høj driftssikkerhed og lang levetid. Via den symmetriske placering af varmefladerne kan Bosch-kedlen belastes hårdt under drift. Kedeldøren, der kan vippes helt op, giver let adgang i forbindelse med vedligeholdelses- og servicearbejde og reducerer dermed stilstandstiderne.

Tekniske specifikationer
Model
Varmebærende medium 
Konstruktion
Kapacitet
Overtrykssikring
Maks. temperatur
Brændstof 
UT-M
UT-M
højtryks-hedtvand
tretræks ildkanal/røgrørs teknologi
750 op til 19.200 kW
op til 16 bar
op til 190 °C
gas, olie, bio gas, bio olie, brint