Universal dampkedel CSB
Universal dampkedel CSB
Universal dampkedel CSB
Universal dampkedel CSB
H₂ ready
> 95 %

Dampkedel

Universal dampkedel CSB

Ekstra kompakt dampkedel til ydelser op til 5.200 kg/h damp, konstrueret iht. EN 12953. CSB udmærker sig ved høj effektivitet op til 95,3 % og muliggør fremtidige lave emissioner i overensstemmelse med MCP-direktivet (EU) 2015/2193.

  • Fås i seks ydelsesstørrelser fra 300 til 5.200 kg/h for tryk fra 0,5 til 16 bar
  • Høj virkningsgrad op til 95,3 % med integreret Economiser og spiralformede varmevekslerrør
  • Fleksibelt anvendelig med forskellige brændstoffer og som multibrændselsfyring (olie, gas, biogas, brint)
  • Opfylder også strenge krav til emissionsgrænser i kombination med vores brændere og styringer
  • Vendekammer, som er let at trække ud, letter rengøring, service og inspektion
  • Enkel betjening med kompaktstyringen CSC, mulighed for tilslutning af styreteknik via kedelstyringen BCO

Fordele

Høj effektivt med henblik på reducerede driftsudgifter

Den integrerede Economiser udnytter den opståede røggasvarme til at reducere brændstofforbruget og røggastemperaturen. Sammen med det innovative isolationskoncept og Bosch komposit-isoleringsmaterialer muliggør dette en ekstra høj kedelvirkningsgrad på op til 95,3 %.

Innovativt kedeldesign

Ved hjælp af særlige, spiralformede varmevekslerrør forbedres varmeudvekslingen pr. m² varmeflade tydeligt. Herved kan indsatser i aftræksføringen udelades - det letter rengøringen betydeligt. Endvidere reducerer det forbrændingsluftblæserens energibehov takket være den lavere modstand på røggassiden.

Fleksibel brændstofanvendelse og fremtidssikre emissioner

Dampkedlen CSB kan anvendes med forskellige flydende og gasformige brændstoffer som f.eks. naturgas, fyringsolie, biogas samt med multibrændselsfyring. Takket være Low-NOx-brænder og stort dimensioneret ildkanal underskrider kedlen allerede nu med sikkerhed de strenge EU-emissionsgrænseværdier i MCP-direktivet for 2025 og lokale emissionsforskrifter.

Kompakt konstruktion og enkel vedligeholdelse

Målene for de forskellige størrelser på Universal CSB er optimeret med henblik på fordelagtig transport - f.eks. i containere - og for enkel transport ind i opstillingsrummet. Det innovative, udtrækkelige vendekammer letter rengøring og adgang for vedligeholdelse.

Smart styret og klar til brug med det samme

Den kompakte styring CSC, som er monteret på kedlen, er tilsluttet på forhånd med henblik på en hurtig ibrugtagning. Alternativt har kedelstyringen BCO omfattende ekstrafunktioner, der muliggør fjernadgang via MEC Remote, anvendelse af effektivitetsassistenten MEC Optimize samt tilslutning af styreteknik.

Høj dampkvalitet, lang levetid, pålidelig

Damptørringsanordningen og det stort dimensionerede damprum i Universal-CSB-konstruktionen sikrer en høj dampkvalitet, der passer til dine processer. Kvalitetskonstruktionen med topmoderne svejserobotter på hele kedelkroppen muliggør ekstra stor robusthed og lang levetid.

Tekniske detaljer og dokumenter

Har du brug for hjælp?