Universal dampkedel UL-S, UL-SX
Universal dampkedel UL-S, UL-SX
Universal dampkedel UL-S, UL-SX
Universal dampkedel UL-S, UL-SX
Dampkedel

Universal dampkedel UL-S, UL-SX

Kedeltypen UL-S er en trestrengs røgrørskedel og opfylder alle krav i det mellemhøje til høje effektområde.

Oversigt
 • Tretrækskedel for mellemstort til stort dampbehov fra 1.250 til 28.000 kg/h ved op til 30 bar
 • Højt konstant tryk og dampkvalitet - også med store udsving i dampforbruget
 • Høj virkningsgrad med trestrengs-teknik, integreret Economiser og effektiv isolering
 • Fleksibelt anvendelig med forskellige brændstoffer og som multibrændselsfyring (olie, gas, biogas, brint)
 • Automatiske opstarts-, beredskabs- og nedlukningsenheden SUC
 • Kedlen kan udstyres med et separat fjerde træk til udnyttelse af spildvarme
Fordele
 • Ildkanal, indvendigt liggende, vandomskyllet bageste røggasvendekammer, 1. røgkanal og 2. røgkanal er der placeret flowoptimeret i den cylindriske, liggende trykkrop. Strålings- og konvektionsvarmeflade giver ud over hurtig vandcirkulation også accelereret damptransport til damprummet. Den tilførte brændstofvarme omdannes hurtigt til damp ved jævn varmeoverføring og uden materialestress. Det store vandkammer har tilstrækkelig stor volumen til også at dække pludselige spidsbelastninger i forbruget.
 • Dampkedel UL-S anvendes hovedsageligt i produktionsindustrien, erhverv eller kommunale institutioner.
 • Vores patent på den trestrengede teknik fra 1952 danner grundlag for denne series enestående succes, der stadig varer ved. Ildkanalen (1. streng) og 2 røgrørsbundter (2. og 3. streng) er integreret helt ideelt i trykkroppen med det vandomskyllede bageste vendekammer. Ildkanalen, der ligger i siden, og varmgasudnyttelsen horisontalt bagest og vertikalt forrest giver en stor strålings- og konvektionsvarmeflade med stort damprum på trods af de små udvendige mål. Bundene forankres stabilt af den store gennemgående ildkanal og forbindes med kedelindkapslingen ved intelligent anvendelse af hjørneankre til ensartet lastfordeling.
 • Hvis der skal bruges varm damp i stedet for mættet damp, kan der sættes et overhedermodul på det forreste vendekammer. Et bypass-spjæld regulerer varmdamptemperaturen konstant over et stort belastningsområde. Der er komfortabel adgang til røgrørsfelterne gennem den drejelige vendekammerlåge.
 • Modulopbygget system med regulerings på røggassiden. Indsprøjtningsvand nødvendigt til regulering af varmdamptemperaturen
 • Nem at vedligeholde og montere: Nemt at rengøre den anden og tredje kedelstreng
 • Lang levetid takket være den lave termiske belastning af overheder-varmevekslerbundtet
201203131102260.Schnitt ULS_Seite_konstruktion
201203131611390.Schnitt ULSX_Seite_konstruktion

Du kan købe alle vores røgrørskedler med udstyr som fuldt funktionsdygtig enhed. Basisudstyret omfatter kedeltrykkroppen, regulator- og sikkerhedsteknik, brænderenhed, pumpemodul, klemkasse og styringskontaktskab inklusiv vores komfortable kedelstyring BCO.

Variabel efter kundens ønske

Schnitt_ULS_Ausstattung_COM_ausstattung
Tekniske specifikationer
Model
Varmebærende medium 
Konstruktion 
Kapacitet 
Overtrykssikring 
Maks. temperatur 
Brændstof 
UL-S
UL-S
højtryksdamp
tretræks enkelt ildkanal teknologi
1.250 op til 28.000 kg/h
op til 30 bar
op til 235 °C
gas, olie, bio gas, bio olie, brint
UL-SX
UL-SX
overhedet højtryksdamp
tretræks enkelt ildkanal teknologi
2.600 op til 28.000 kg/h
op til 30 bar
op til 300 °C
gas, olie, bio gas, bio olie, brint