Universal dampkedel UL-S, UL-SX
Universal dampkedel UL-S, UL-SX
Universal dampkedel UL-S, UL-SX
Universal dampkedel UL-S, UL-SX
Dampkedel

Universal dampkedel UL-S, UL-SX

UL-S er en højeffektiv dampkedel i trestrenget konstruktion fra 1.250 til 28.000 kg/h damp ved op til 30 bar. Takket være de særligt lave emissioner og muligheden for at skifte til biobrændsel eller brint er UL-S fremtidssikker.

Oversigt
  • Meget effektiv i alle effektområder fra 1.250 til 28.000 kg/h giver lave driftsudgifter og emissioner
  • Komplet system med kundespecifik udstyr og fremtidssikker teknologi
  • Gennemtestet design (»Made in Germany«), særlig lang levetid og nem at vedligeholde
  • Kontinuerlig dampkvalitet til pålidelige forsyning
  • Mulighed for specialkonstruktioner som spildvarmekedel, hybrid eller til varmedamp
  • Smart kedelstyring og sømløs systemintegration med digitale assistenter
Fordele

Takket være integreret Economiser udnytter UL-S den anvendte energi endnu mere effektivt og sparer dermed op til 7 % brændstof. Desuden kan en optimal kondenserende røggaskøler genvinde næsten hele spildvarmen og reducere røggastemperaturen med op til 50 °C. Det store fyrrum giver mulighed for lave emissioner på under 50 mg NOx.

UL-S er konfigureret, fremstillet og udstyret individuelt til hvert enkelt anvendelsesområde, hvilket forenkler planlægningen og sikrer en hurtigere installation. Kedel- og brænderteknologi spiller effektivt sammen, også ved multibrændselsfyring. Det er til enhver tid muligt at skifte til klimaneutrale brændstoffer som biogas, bioolie eller brint.

Bosch-kedeldesignet UL-S har en asymmetrisk placering af flamme- og røggasrør. Det giver en naturlig vandcirkulation til hurtig opvarmning samt et dynamisk aktiveringsforhold. Den gennemtestede konstruktion (»Made in Germany«) har en ekstra lang levetid og er meget let at vedligeholde, da den er lettilgængelig.

Takket være det høje damprum og trekomponentreguleringen giver UL-S et konstant højt tryk og høj dampkvalitet selv ved meget svingende dampbehov. Det optimerer kedeldriften og sikrer meget tilgængelig procesvarme. Bosch-systemet er særligt velegnet til levnedsmiddelindustrien og til producerende erhverv.

Bosch tilbyder for eksempel også UL-S som spildvarmekedel med fyring og firestrenget træk til delvis udnyttelse af spildvarmen eller som ren spildvarmekedel. Som noget ekstra fås en hybridkedel med elektrisk varmestav til grøn strøm. Med et overhedermodul kan UL-SX anvendes som varmedampkedel i eksempelvis dampturbiner.

Med Bosch-kedelstyringen BCO kan du nemt betjene UL-S via et berøringsdisplay. Kedelsystemet er kompatibelt med alle grænse ledetekniksystemer. Effektivitetsassistenten, der fås som ekstraudstyr, og den beskyttede eksterne adgang giver mulighed for sømløs integration i Industri 4.0. Alle styringer er forkonfigurerede, færdigkablede og testede.

Tekniske specifikationer
Model
Varmebærende medium 
Konstruktion 
Kapacitet 
Overtrykssikring 
Maks. temperatur 
Brændstof 
UL-S
UL-S
højtryksdamp
tretræks enkelt ildkanal teknologi
1.250 op til 28.000 kg/h
op til 30 bar
op til 235 °C
gas, olie, bio gas, bio olie, brint
UL-SX
UL-SX
overhedet højtryksdamp
tretræks enkelt ildkanal teknologi
2.600 op til 28.000 kg/h
op til 30 bar
op til 300 °C
gas, olie, bio gas, bio olie, brint