Universal dampkedel ZFR, ZFR-X
Universal dampkedel ZFR, ZFR-X
Universal dampkedel ZFR, ZFR-X
Universal dampkedel ZFR, ZFR-X
Dampkedel

Universal dampkedel ZFR, ZFR-X

ZFR er en højeffektiv toflammerørkedel i trestrenget konstruktion fra 18.000 til 55.000 kg/h damp ved op til 30 bar. To uafhængige fyringer og røggasveje giver særligt høj fleksibilitet via dobbelt modulationsområde.

Oversigt
  • Toflammerørkedel fra 18.000 til 55.000 kg/h med meget høj effektivitet i hele effektområdet
  • Driftssikker løsning til meget svingende dampbehov
  • Projektspecifikt udstyr og valgfri komponenter som eksempelvis produktion af varm damp
  • Fremtidssikker med ekstraudstyr til Low-NOx og CO2-neutral drift
  • Smart kedelstyring og nem systemintegration
  • Stabil forsyning og design med lang levetid (»Made in Germany«)
Fordele

ZFR er kendetegnet ved høj effektivitet på hvert effekttrin. Når den kombineres med en integreret Economiser, øger den virkningsgraden. En kondenserende røggaskøler til restspildvarmen, der fås som ekstraudstyr, reducerer brændstofbehovet yderligere. Det store fyrrum giver mulighed for lave emissioner på under 50 mg NOx.

Begge kedlens røggasveje og fyringer er fuldstændig adskilt fra hinanden. Det fordobler modulationsområdet og skåner brænderen ved kontinuerlig drift og giver samtidig markant færre til- og frakoblingscyklusser. ZFR opfylder dynamiske effektkrav på en sikker måde og leverer procesvarme meget effektiv, herunder også i delbelastningsområderne.

Kedlen er konfigureret, fremstillet og udstyret individuelt alt efter anvendelsesområdet. Du får et komplet system med afstemt udstyr, effektiv isolering og forkonfigureret styring. Med overhedermodulet, der fås som ekstraudstyr, er ZFR-X velegnet til produktion af damp i store industri- og kraftværksanlæg.

ZFR kan anvendes individuelt med forskellige typer brændstoffer og reducerer i sin Low-NOx-udførelse emissionerne markant. Det er også muligt at basere driften på brint, biogas, bioolie eller hybridbrændstof til anvendelse af grøn strøm. Dimensioneringen til CO2-neutrale brændstoffer kan allerede udnyttes ab fabrik eller ved senere ændringer.

Bosch-kedelstyringerne BCO og SCO giver med intelligente styringsfunktioner en fuldautomatisk kedeldrift og sikrer en enkel integration i din styringsteknik. For at sikre en nem integration i Industri 4.0 kan der vælges mellem den digitale effektivitetsassistent og den beskyttede fjernadgang som ekstraudstyr.

Takket være det høje damprum og trekomponentreguleringen giver ZFR et konstant højt tryk og høj dampkvalitet. Den gennemtestede konstruktion har en meget lang levetid og er meget robust (»Made in Germany«). Du får et driftssikkert Bosch-system til produktion af procesvarme.

Tekniske specifikationer
Model
Varmebærende medium 
Konstruktion 
Kapacitet 
Overtrykssikring 
Maks. temperatur 
Brændstof 
ZFR
ZFR
højtryksdamp
tretræks dobbelt ildkanal/røgrørs teknologi
18.000 op til 55.000 kg/h
op til 30 bar
op til 235 °C
gas, olie, bio gas, bio olie, brint
ZFR-X
ZFR-X
overhedet højtryksdamp
tretræks dobbelt ildkanal/røgrørs teknologi
18.000 op til 55.000 kg/h
op til 30 bar
op til 300 °C
gas, olie, bio gas, bio olie, brint