Universal dampkedel ZFR, ZFR-X
Universal dampkedel ZFR, ZFR-X
Universal dampkedel ZFR, ZFR-X
Universal dampkedel ZFR, ZFR-X
Dampkedel

Universal dampkedel ZFR, ZFR-X

Kedeltypen ZFR er en røgrørskedler med trestrengs-teknik, to ildkanaler og separate røggasveje. Pålidelig damp- og varmeforsyning i det høje effektområde.

Oversigt
 • Tretrækskedel for et meget stort damp- eller varmebehov fra 18.000 til 55.000 kg/h ved op til 30 bar
 • Ekstremt højt reguleringsområde ved hjælp af drift med en/to ildkanaler
 • Højt konstant tryk og dampkvalitet - også med store udsving i dampforbruget
 • Høj virkningsgrad med trestrengs-teknik, integreret Economiser og effektiv isolering
 • Mulighed for overvarm damp på op til 300 °C og 30 bar, f.eks. til dampturbiner
 • Fleksibelt anvendelig med forskellige brændstoffer og som multibrændselsfyring (olie, gas, biogas, brint)
Fordele
 • Røgrørskedlen med to ildkanaler er med separate røggaskanaler også egnet til drift med et enkelt fyr. Der blev taget patent på trestrengs-princippet med bageste røggasvendekammer, der ligger i vandkammeret, i 1952. Economiser og overheder kan tilbygges i en enkel modulopbygget konstruktion. Dimensionen på ildkanaler, røgrørsbundt, vandkammer og damprum er termodynamisk optimeret. Strålings- og konvektionsvarmefladerne giver ud over muligheder for drift med en ildkanal også en særlig dynamik. Den tilførte brændstofvarme overføres jævnt gennem flowenheder på vandsiden og omdannes hurtigt til damp uden materialestress.
 • Vigtige anvendelsesområder for dampkedel ZFR er erhvervsvirksomheder i alle brancher, produktionsindustrien, forsyningsselskaber og kommunale institutioner.
 • Vores patent på den trestrengede teknik fra 1952 danner grundlag for denne series enestående succes, der stadig varer ved. Fyrene er ikke kun egnede til uindskrænket parallel- eller enkeltdrift takket være den stabile separation på røggassiden. De særlige konstruktionsforanstaltninger til neutralisering af spændingskræfterne ved drift med en ildkanal er afgørende for permanent stabilitet. Ildkanalerne er stukket gennem den nederste plade forrest og bagest og svejset fast. Det vandomskyllede bageste røggasvendekammer er adskilt med en vandgennemstrømmet, stabiliserende rørvæg og er fastgjort i den bageste plade. Vandcirkulation og varmetransport dynamiseres effektivt gennem styreprofiler i kedelbasis og accelereres yderligere med flowgasser mellem ildkanaler og røgrørsfelter, der ligger ved siden af hinanden.
 • Med den godkendte drift med en ildkanal er fuldautomatisk drift med en eller begge brændere uindskrænket mulig. Selv forskellige brændstoffer i de to fyr udgår ikke en forhindring. Reguleringsområdet bliver dobbelt så stor, og hver svagt belastet fase med en brænder udvides med større virkningsgrad.
 • Hvis der skal bruges varm damp i stedet for mættet damp, kan der sættes et overhedermodul på det forreste vendekammer. Et bypass-spjæld regulerer varmdamptemperaturen konstant over et stort belastningsområde. Der er komfortabel adgang til røgrørsfelterne gennem den drejelige vendekammerlåge.
 • Modulopbygget system med regulerings på røggassiden. Indsprøjtningsvand nødvendigt til regulering af varmdamptemperaturen
 • Nem at vedligeholde og montere: Nemt at rengøre den anden og tredje kedelstreng
 • Lang levetid takket være den lave termiske belastning af overheder-varmevekslerbundtet
201203131544370.Schnitt ZFR_Seite_ausstattung
201203131613240.Schnitt ZFRX_Seite_ausstattung

Du kan købe alle vores røgrørskedler med udstyr som fuldt funktionsdygtig enhed. Basisudstyret omfatter kedeltrykkroppen, regulator- og sikkerhedsteknik, brænderenhed, pumpemodul, klemkasse og styringskontaktskab inklusive vores komfortable kedelstyring BCO.

Variabelt udstyr efter kundens ønske

Schnitt_ZFR_Ausstattung_COM_ausstattung
Tekniske specifikationer
Model
Varmebærende medium 
Konstruktion 
Kapacitet 
Overtrykssikring 
Maks. temperatur 
Brændstof 
ZFR
ZFR
højtryksdamp
tretræks dobbelt ildkanal/røgrørs teknologi
18.000 op til 55.000 kg/h
op til 30 bar
op til 235 °C
gas, olie, bio gas, bio olie, brint
ZFR-X
ZFR-X
overhedet højtryksdamp
tretræks dobbelt ildkanal/røgrørs teknologi
18.000 op til 55.000 kg/h
op til 30 bar
op til 300 °C
gas, olie, bio gas, bio olie, brint