B-sol 100-2
Simpel solstyring

B-sol 100-2

Simpel solstyring af solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning.

Produktfordele

  • Brugervenligt display
  • Styring af pumpestation

Produktfunktioner

B-sol 100-2 har et displayet, der viser dig animationer af solarvæskens transport i systemet - når pumpen er i drift. Samtidig vises anlægstemperaturer og driftstimer.

Solstyringen registrerer temperaturforskellen mellem de to tilsluttede temperaturfølere. Bliver temperaturforskellen højere end den tilladte indtastede værdi, aktiveres den tilsluttede pumpe. Kan integreres i solar pumpestation AGS10-2.