Bosch VVB-sol 200 Bosch VVB-sol 200

Bosch VVB-sol 200

Energieffektivitetsklassen angiver energieffektivitetsmærkningen for et specifikt system. Energieffektivitetsklasser for andre systemer kan afvige herfra.