Betingelser for brug af Bosch lydmodulet

1. Anvendelsesområde og definitioner

1.1. Robert Bosch A/S, Telegrafvej 1, DK-2750 Ballerup ("BOSCH"), stiller oplysninger om støjemission fra BOSCH luft til vand varmepumper i 5 kW effektområdet ("Luft til vand varmepumper") til rådighed for Brugeren via BOSCH lydmodulet ("BLM").

1.2. Udtrykket "Bruger" henviser i disse brugerbetingelser til alle fysiske og juridiske personer, der anvender BLM.

1.3. Disse brugerbetingelser regulerer brugen af BLM. Brugen af BLM forudsætter, at Brugeren accepterer disse brugerbetingelser.

2. Specifikationer

2.1. Formålet med BLM er at give Brugeren et indtryk af den støj, som Luft til vand varmepumper afgiver.

2.2. BLM genererer støj i stil med støj fra en Luft til vand varmepumpe i forhold til en defineret afstand, som Brugeren befinder sig fra Luft til vand varmepumpen, samt baseret på typisk baggrundsstøj i forhold til omgivelserne.

2.3. Endvidere gengiver BLM typiske lyde, der opstår under driften af Luft til vand varmepumper. Udover de gengivne varmepumpelyde bliver miljømæssige og realitetsnære baggrundslyde fra byområder blandet for at sætte støjen fra Luft til vand varmepumpen i relation. Brugeren kan ændre den simulerede afstand til Luft til vand varmepumpen samt andre faktorer ved at benytte indstillingerne i BLM inden for de foruddefinerede muligheder.

2.4. De gengivne lyde fra varmepumper er lydoptagelser, der svarer til driften af den respektive Luft til vand varmepumpe ved en udetemperatur på +7°C (standardværdier: 7°C udetemperatur / 55°C fremløbstemperatur).

2.5. På grund af tekniske begrænsninger afviger de reproducerede lyde imidlertid fra de lyde, der genereres under faktisk drift af en Luft til vand varmepumpe og den faktiske baggrundsstøj. Produkt- og installationsspecifikke karakteristika, installationsstedet for det respektive apparat, afstanden til de kilder, der genererer baggrundsstøj, klima- og vejrforhold samt andre påvirkende faktorer såsom vægtykkelse, filtereffekt for glas eller placeringen af vinduer har afgørende indflydelse på den støj, der opfattes fra en Luft til vand varmepumpe i faktisk drift.

2.6. Derudover afhænger den gengivne lydstyrke af den støj, som BLM genererer, i høj grad af lydstyrkeindstillingen på højttalerne eller andre afspilningsenheder, som Brugeren anvender.

3. Brugsrettigheder

Brugeren har udelukkende ret til at bruge BLM i overensstemmelse med disse brugerbetingelser. En videregående brug, kopiering, download og/eller distribution af indhold i større omfang end forudsat i disse brugerbetingelser er ikke tilladt.

4. Redigering / ændring

BOSCH forbeholder sig ret til at ændre, slette eller supplere omfanget af tilbuddet og de enkelte filer uden forudgående varsel. BOSCH forbeholder sig især ret til uden yderligere meddelelse at foretage ændringer i filerne i forhold til den status, der gengives af Brugeren.

5. Brugerbetaling

Brugen af BLM er gratis.

6. Ansvar

6.1. BOSCH er kun ansvarlig for forsæt, grov uagtsomhed og manglende tilsikrede egenskaber. Dette gælder ikke for skade på liv eller helbred samt for sager om lovpligtigt ansvar.

6.2. BOSCH hæfter ikke for skader, der opstår som følge af en brug af BLM, som ligger udenfor anvendelsesformålet i disse brugerbetingelser.

6.3. BOSCH påtager sig navnlig intet ansvar for, at de lyde, der udsendes af en Luft til vand varmepumpe i faktisk drift, er identisk med den støj, der simuleres i BLM.

7. Afsluttende bestemmelser

7.1. I tilfælde af, at individuelle bestemmelser i disse brugerbetingelser bliver ugyldige, forbliver gyldigheden af de øvrige bestemmelser upåvirket.

7.2. Tysk materiel ret finder anvendelse med udelukkelse af FN-konventionen om aftaler om internationale køb. Værneting er Stuttgart.

7.3. Ændringer og/eller tilføjelser skal være skriftlige.