ISO certificeringer

Bosch er ISO 14001- og 9001 certificeret

Bæredygtighed er en selvfølge hos os, hvorfor vi har miljøcertificeringen ISO 14001. Derudover har vi også kvalitetscertificeringen ISO 9001.

ISO 14001

Vi imødekommer miljømæssige standarder og gør vores del for at planeten bliver grønnere. Omkring 200 Bosch lokationer rundt omkring i verden er ISO 14001 certificeret. ISO 14001 er den mest dominerende miljøledelsesstandard i verden.

ISO 14001 stiller krav til en virksomhed for at blive certificeret, nemlig:

  • Miljøpolitik
  • Planlægning
  • Iværksættelse og drift
  • Kontrol og korrigerende handlinger
  • Ledelsens gennemgang

ISO 9001

ISO 9001 er et kvalitetsledelsessystem, som er anerkendt i hele verden. Det står for kvalitet og effektiv styring samt en struktureret kundedialog. Dette værktøj er stærkt i forbindelse med forretningsudvikling og optimering.

ISO 9001 stiller krav til hele virksomheder i form af:

  • etablering,
  • implementering,
  • vedligeholdelse
  • og løbende forbedring kvalitetsledelse